Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 14. jednání rady města Hejnice  konaného dne 1. 9. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města:183/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181/2014 a ruší usn. č. 182/2014.

184/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti a  chodu městského úřadu.

185/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 9 v čp. 620, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 15. 9. 2014

186/2014 PROJEDNALA žádost týkající se ukončení nájemní smlouvy pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Hejnice dohodou k 31. 8. 2014 a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.Termín: 15. 9. 2014

187/2014 PROJEDNALA  žádost,  týkající  se pronájmusušárny v čp. 531 Hejnice k uskladnění pohybových pomůcek a rozhodla se odložit rozhodnutí do příštího zasedání rady a referentce bytového hospodářství ve věci dále jednat. Termín: 15. 9. 2014

188/2014 PROJEDNALA  žádost týkající se odkoupení pozemku p.č. 765/110 o celkové výměře 14 m2 v k.ú.  Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a s předloženou žádostí   souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat  zveřejnit. Ukládá starostovi předložit žádost o odprodej pozemku   ZM ke schválení. Termín: 17. 9. 2014

189/2014 PROJEDNALA  žádost týkající se odkoupení části pozemku p.č. 905/1 o výměře 1.000 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a s předloženou žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi zajistit oddělení pozemku a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit  žádost o odprodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 17. 9. 2014

190/2014 PROJEDNALA  a schválila smlouvu o dílo mezi městem Hejnice a dodavatelem stavebních prací firmou SaM silnice a mosty Česká   Lípa  týkající se rekonstrukce povrchu místních komunikací na  území města Hejnice. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu se  společností SaM Česká Lípa uzavřít. Termín: 15. 9. 2014

191/2014 PROJEDNALA žádost, která se týkala  udělení souhlasu s použitím městského znaku na obalu a podkladu v menu DVD se starými pohlednicemi města a s využitím městského znaku souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 9. 2014

192/2014 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finančního příspěvku na sportovní akci Hejnicman 2014 a rozhodla se tuto akci podpořit částkou 1.000 ,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 15. 9. 2014

193/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu sálu městského kina dne 5. 9. 2014 od 18:30 hodin do 19:30 hodin a vestibulu městského kina 7. 10. 2014 od 18:00 do 20:00 a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 9. 2014

194/2014 PROJEDNALA žádost Lesů České republiky, s.p. se sídlem ul. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, týkající se odkoupení pozemků města p.č. 3156/2 o výměře 72 m2, p.č. 3156/3 o výměře 5 m2, p.č. 3142/6 o výměře 6 m2, p.č. 3142/7 o výměře 4 m2,  a p.č. 3515/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Hejnice. Se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemky odprodat. Ukládá starostovi předložit prodej pozemků ZM ke schválení. Termín: 17. 9. 2014

Jiří Horák  - starosta 

Jaroslav Demčák - místostarosta

 

8.9.2014 8:47:47 | přečteno 1417x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load