Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 12. jednání rady města Hejnice konaného dne 16. 6. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

154/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č. 138, 123, 135, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,   151, 152, 153/2014 a 138/2013. Prodlužuje termín usn. č.: 134/2014.

155/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise za I. pololetí roku 2014.

156/2014  PROJEDNALA žádost KČT Sokol Turnov týkající se pronájmu městského kina dne 20. 8. 2014 od 16:00 hodin do 19:00 hodin a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 30. 6. 2014

157/2014 PROJEDNALA   žádost  týkající se odkoupení části městského

pozemku p.č. 765/25 o výměře cca 12 m2 a s žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi zajistit oddělení  pozemku a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 17. 9. 2014

158/2014 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení městského pozemku st. p.č. 1283 o výměře 14 m2 a s žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 17. 9. 2014

159/2014 PROJEDNALA  žádost  týkající se pronájmu parkovacího stání v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a souhlasí s pronájmem na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016 za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 30. 6. 2014

160/2014 PROJEDNALA žádost týkající se zasklení a zateplení lodžie bytu v domě ve vlastnictví města Hejnice na náklady žadatelů a se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 30. 6. 2014

161/2014 PROJEDNALA žádost  týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 300, Jizerská ul., Hejnice a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek na dobu určitou  od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 30. 6. 2014

162/2014 PROJEDNALA  žádost  týkající se směny městského pozemku p.č. 3111 o výměře 145 m2 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice, za pozemek p.č. 910/2 o výměře 50 m2 ve vlastnictví žadatele a s výměnou vyslovila souhlas. Směnná smlouva bude uzavřena s doplatkem ze strany žadatele. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek směnit zveřejnit. Ukládá starostovi předložit směnu pozemku ZM ke schválení.

Termín: 17. 9. 2014

163/2014 PROJEDNALA žádost FK Hejnice o finanční příspěvek na VI. ročník Memoriálu Milana Pecháčka, který pořádá FK Hejnice v sobotu 2. 8. 2014 a rozhodla se akci podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a částku vyplatit.Termín: 30. 6. 2014

164/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci pořadatele o fotbalovém turnaji, který se koná 21. 6. 2014 od 9:00 na hřišti u penzionu Ferda ve Ferdinandově, s předpokládaným ukončením ve 24:00 hodin. Součástí sportovní akce bude i vystoupení hudební skupiny.

165/2014 PROJEDNALA a schválila smlouvu č. 013/2014 mezi městem Hejnice a firmou SILKOM, spol. s r. o., týkající se opravy místních komunikací. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít.Termín: 30. 6. 2014

166/2014 SCHVÁLILA ceny permanentních vstupenek městského koupaliště platné pro rok 2014. Stanovila cenu týdenní permanentní vstupenky na 100,- Kč, měsíční permanentní vstupenky na 200,- Kč a sezonní permanentní vstupenky na 350,- Kč. Termín: ihned

Jiří Horák - starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta

18.6.2014 14:47:57 | přečteno 693x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load