Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne 19. 5. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

125/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124/2014. Prodlužuje termín usn. č. 123/2014 do 2. června 2014.

126/2014 Vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

127/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci MUDr. Šrolla týkající se ukončení provozu stomatologické ordinace v Hejnicích.

128/2014 PROJEDNALA  a rozhodla o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 300, Jizerská ul., Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 2. 6. 2014

129/2014 PROJEDNALA  žádost občanského sdružení  FRYYFEST Nové Město pod Smrkem týkající se zapůjčení stanu na hudební festival, který proběhne v Novém Městě pod Smrkem 23. 8. 2014 a rozhodla se žádosti vyhovět při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 6. 2014 

130/2014 PROJEDNALA  nabídku na zpoplatněné využití portálu Dotace Profi a tuto nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi provozovatele portálu informovat.Termín: 2. 6. 2014 

131/2014 PROJEDNALA žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o. s., Klub Radost Prostějov o finanční podporu na pobyt dětí v lesích Kokořínska a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

Termín: 2. 6. 2014

132/2014 PROJEDNALA žádost  týkající se poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci koupelny městského bytu v čp. 598 Hejnice a rozhodla se žadatelce přispět částkou 8.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finančnímu odboru částku vyplatit.Termín: 2. 6. 2014

133/2014 PROJEDNALA nabídku starosty obce Vír na připojení města k odmítnutí zákona o registru smluv a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi starostu obce Vír informovat.Termín: 2. 6. 2014

134/2014 PROJEDNALA nabídku firem na výspravu komunikací pomocí tryskové metody a rozhodla se využít nabídky společnosti Silnice LK a.s. Ukládá starostovi výspravu komunikací zajistit.Termín: 2. 6. 2014

135/2014 PROJEDNALA výsledek výběrového řízení na akci „Hejnice – oprava chodníku v ulici Klášterní, Hejnice“. Jako vítěznou nabídku schválila nabídku firmy SWIETELSKY stavební, s. r. o. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo.Termín: 2. 6. 2014

136/2014 PROJEDNALA žádost organizačního výboru závodu Smědava  cup 2014 o finanční příspěvek na tuto akci konanou dne 7. 6. 2014 a rozhodla se podpořit závod částkou 2.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 2. 6. 2014

137/2014 PROJEDNALA  a přijala rozpočtové opatření č. 10/2014  ve výši 20.000,00 Kč určených na podporu vydání knihy česko-německé publikace Gallasové, Clam-Gallasové a Hejnice. Ukládá finančnímu odboru příspěvek vyplatit. Termín: 2. 6. 2014

Jiří Horák - starosta

Jaroslav Demčák -  místostarosta

 

23.5.2014 11:03:29 | přečteno 698x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load