Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 1. jednání rady města Hejnice konaného dne 13.01.2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


1/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č. : 269, 270, 273, 274, 275, 276, 278, 179, 255, 257, 258, 263, 264, 266/ 2013. Ruší usnesení  č. 271, 272 / 2013, ponechává ve sledování usnesení  č. 105 a 138/2013.

2/2014 PROJEDNALA  a schválila plán práce RM pro rok 2014.

3/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 5 Hejnice, Jizerská ul., č. bytu 8. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 27.01.2014

4/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 5 Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 27.01. 2014

5/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 5 Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 27.01.2014

6/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 300 Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 27.01.2014

7/2014 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 2+KK v čp. 601 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 27.01.2014

8/2014 PROJEDNALA  a schválila žádost, týkající se vzájemné výměny bytů. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat nové nájemní smlouvy. Termín: 27.01.2014.

9/2014 PROJEDNALA   žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru - ordinace dětského lékaře v čp. 445 Hejnice, na dobu určitou od 01.02.2014 do 31.01.2016 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 27.01.2014

10/2014 PROJEDNALA  žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru – ordinace ženského lékaře v čp.445 Hejnice, na dobu určitou od 01.02.2014 do 31.01.2018 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 27.01.2014

11/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru  v čp. 387, Hejnice, P.Bezruče na dobu určitou od 01.02.2014 do 31.01.2018 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

Termín: 27.01.2014

12/2014  PROJEDNALA a  schválila „ Provozní řád komunitní kompostárny města Hejnice“ s platností od 01.03.2014.

13/2014 PROJEDNALA   a schválila  organizační řád Hejnických slavností platný pro rok 2014.

14/2014 PROJEDNALA a schválila přílohu č. 1 k nájemní smlouvě, která vymezuje rozsah drobných oprav v bytech města.

15/2014 PROJEDNALA a schválila výpůjčku mezi městem Hejnice a Horolezeckým oddílem Hejnice týkající se bezúplatného užívání horolezecké stěny v tělocvičně Základní školy Hejnice na dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2019. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a vypracovat novou smlouvu o výpůjčce.Ukládá starostovi smlouvu podepsat. Termín : 27.01.2014

16/2014 PROJEDNALA   žádost Svazu Němců v regionech Liberec,Lužice - Severní Čechy, místní organizace „ Na Horní Smědé“ o finanční příspěvek ve výši 1.500 Kč na ples, který se uskuteční 09.02.2014 a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a částku vyplatit. Termín : 27.01.2014

17/2014 PROJEDNALA žádost Centra pro zdravotně postižené  Libereckého kraje týkající se finančního příspěvku na rok 2014 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 5.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín : 27.01.2014

18/2014 PROJEDNALA  žádost Střediska pro ranou péči, o.p.s. týkající se finančního příspěvku na rok 2014 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 4.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín : 27.01.2014

19/2014 PROJEDNALA žádost společnosti Most k naději, o.p.s. týkající se finančního příspěvku na sociální služby na území města pro rok 2014 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 2.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín : 27.01.2014

20/2014 PROJEDNALA a  schválila Mandátní smlouvu mezi Czech Energy s.r.o. a městem Hejnice týkající se ustanovení odpovědného zástupce na rozvod tepelné energie. Ukládá starostovi mandátní smlouvu uzavřít. Termín: 27.01.2014

21/2014 VZALA  NA  VĚDOMÍ informaci starosty o výsledku výběrového  řízení na TDI a koordinátora BOZP na akci: Kanalizace Hejnice.

22/2014 PROJEDNALA a  schválila roční zprávu o výsledku finančních kontrol v roce 2013.

23/2014 PROJEDNALA a  schválila  zadávací dokumentaci na pronájem Autokempu  Hejnice a upřesnila podmínky. Ukládá  starostovi záměr města autokemp pronajmout, zveřejnit. Termín: 27.01.2014

Jiří Horák - starosta

Jaroslav Demčák  - místostarosta

15.1.2014 11:03:06 | přečteno 805x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load