Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

mimořádné jednání RM dne 22.7. 2013

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z mimořádného  jednání rady města Hejnice, konaného dne  22.7. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města:

159/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 1 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín:  5.8.2013

160/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 9 v čp. 532, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín:  5.8.2013

161/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 12 v čp. 620, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín:  5.8.2013

162/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, č. bytu 21 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín:  5.8.2013

163/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 7 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín:  5.8.2013

164/2013 PROJEDNALA žádost FK Hejnice o finanční příspěvek na V. ročník Memoriálu Milana Pecháčka, který pořádá FK Hejnice v sobotu 27. 7. 2013 a rozhodla se akci podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a částku vyplatit. Termín:  5.8.2013

165/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se povolení konání hudební produkce revivalové skupiny ETC Vl. Mišíka a s konáním akce dne 2. 8. 2013 do 24:00 hodin souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín:  5.8.2013

166/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Hejnice o výměře cca 400 m2  u čp. 96 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín:  5.8.2013

167/2013 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Hejnice (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o., (oprávněný),  týkající se plynové přípojky na pozemku p.č. 937/97 v k. ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice za jednorázovou částku 60,- Kč/1bm přípojky. Ukládá starostovi smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín:  5.8.2013

168/2013 PROJEDNALA nabídku firmy WLW s.r.o., týkající se prezentace města ve vyhledavači B2B a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín:  5.8.2013

169/2013 ROZHODLA o poskytnutí peněžního daru ve výši 47.794,- Kč obci Vojkovice, postižené ničivou povodní. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a částku vyplatit. Termín:  5.8.2013

Jiří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta

24.7.2013 14:04:16 | přečteno 859x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load