Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

 9. jednání rady města Hejnice, konaného dne  6. 5. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a  m ě s t a :

106/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 67/2013.

107/2013 PROJEDNALA nabídku společnosti B4F Czech Republic s.r.o., týkající se zajištění elektronické aukce na dodavatele elektrické energie pro město Hejnice a s nabídkou vyslovila souhlas. Ukládá starostovi uzavřít příslušnou mandátní smlouvu. Termín: 20. 5. 2013

108/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o přípravě a zajištění rekreační a turistické sezony na rok 2013.

109/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 3 v čp. 594,  Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 5. 2013

110/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 35 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 5. 2013

111/2013 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se poskytnutí finančního daru na realizaci „Pohádkového lesa“ konaného dne 8. 6. 2013 a rozhodla se akci podpořit částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.  Termín: 20. 5. 2013

112/2013 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se bezplatného pronájmu kina v rámci Pohádkového lesa konaného dne 8. 6. 2013 pro zábavný program pro děti  a se žádostí souhlasí. Pronájem se uskuteční pouze v případě nepříznivého počasí. Dále souhlasí s uvolněním hasičského auta PV3S na zajištění Pohádkového lesa. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20. 5. 2013

113/2013 PROJEDNALA žádost sdružení Slack.cz, týkající se poskytnutí prostor městského koupaliště a finanční podpory provazochodeckého festivalu Keep Balance, který se uskuteční v termínu 21. – 23. 6. 2013 a rozhodla se podpořit tuto akci částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi zástupce sdružení Slack.cz informovat a finančnímu odboru částku vyplatit.  Termín: 20. 5. 2013

114/2013 PROJEDNALA žádost ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se úpravy závazných ukazatelů rozpočtu roku 2013. Souhlasí s přesunem částky 12.480,- Kč z neinvestičních prostředků do investičních. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20. 5. 2013

115/2013 PROJEDNALA nabídku společnosti PROXIMA Bohemia s.r.o., týkající se prezentace města v připravované knize „Liberecký kraj, města a obce“ a nabídku na bezplatnou prezentaci přijala. Ukládá tajemníkovi společnost PROXIMA Bohemia s.r.o., informovat.  Termín: 20. 5. 2013

116/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 1250 v k.ú. Hejnice o výměře 75 m2 a s žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit. Termín: 20. 5. 2013

117/2013 PROJEDNALA a schválila návrh Smlouvy o smlouvě budoucí, týkající se uložení elektrického vedení do pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít.  Termín: 20. 5. 2013

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

9.5.2013 11:29:11 | přečteno 1113x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load