Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 8. jednání rady města Hejnice, konaného dne  22. 4. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a m ě s t a :

96/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2013. Ruší usn. č.: 85, 86/2013.

97/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu velitele JSDH Hejnice o stavu požární ochrany na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: červen 2013

98/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 35 v čp. 531, Sídliště,  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. 5. 2013

99/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 13 v čp. 533, Sídliště,  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. 5. 2013

100/2013 PROJEDNALA a schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace za rok 2012.

101/2013 PROJEDNALA a schvaluje s účinností od 1. 5. 2013 „Ceník ekonomických činností města Hejnice“. Ukládá pracovníkům města se tímto ceníkem řídit.

102/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku (zahrádky) p.č. 793/28 v k.ú. Hejnice o výměře 156 m2 a s pronájmem souhlasí na dobu neurčitou za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 6. 5. 2013

103/2013 PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice, týkající se finančního příspěvku města na tradiční akci „Pálení čarodějnic“, která proběhne 30. 4. 2013 v hejnickém autokempu a rozhodla se akci podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30. 4. 2013

104/2013 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se finanční podpory akce pro děti ,,Pálení vatry – Čarodějnice 2013“ konané 27. 4. 2013 a rozhodla se akci podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30. 4. 2013

105/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se posouzení  stavebního stavu  opěrné zdi u čp. 184 v Hejnicích a se žádostí  vyslovila souhlas. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 30. 4. 2013

Jiří Horák  -  starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

24.4.2013 14:17:30 | přečteno 818x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load