Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 7. jednání rady města Hejnice, konaného dne  8. 4. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada  města :

82/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/2013.

83/2013VZALA NA VĚDOMÍinformaci předsedy kulturní komise, týkající se organizačního zabezpečení Hejnických slavností 2013.

84/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, č. bytu 29 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 4. 2013

85/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 35 v čp. 531, Sídliště,  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat nájemní smlouvu.Termín: 22. 4. 2013

86/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 13 v čp. 531, Sídliště,  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat nájemní smlouvu. Termín: 22. 4. 2013

87/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. bytu 8 v čp. 617, Lázeňská ul.,  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele  a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 4. 2013

88/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 15 v čp. 533, Sídliště,  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele  a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 4. 2013

89/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 3 v čp. 96, Klášterní ul.,  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele  a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 4. 2013

90/2013 PROJEDNALA a ruší pracovní místo vedoucího střediska služeb Města Hejnice. Nařizuje tajemníkovi pracovní místo zrušit ke dni 30. 6. 2013. Termín: 30. 6. 2013

91/2013 PROJEDNALA a schvaluje vytvoření pracovního místa referenta majetkové správy Města Hejnice. Nařizuje tajemníkovi pracovní místo vytvořit ke dni 1. 7. 2013. Termín: 1. 7. 2013

92/2013 PROJEDNALA prázdninový provoz v Mateřské škole Hejnice a stanovila poplatek v celkové výši 100,- Kč za den pobytu v MŠ v termínu od 22.7. do 4.8. 2013. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ řídit se tímto usnesením. Termín: 22. 4. 2013

93/2013 PROJEDNALA žádost vedoucí školní jídelny, týkající se nabídky na zakoupení konvektomatu místo třítroubové pece a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi vedoucí školní jídelny informovat. Termín: 22. 4. 2013

94/2013 PROJEDNALA žádost firmy SKZ Reality, týkající se pronájmu obřadní síně, Hejnice, Nádražní ul. 521, dne 23. 5. 2013 od 14:00 do 16:00 hodin pro konání veřejné dražby a žádost schválila při dodržení obvyklých podmínek pronájmu. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 22. 4. 2013

95/2013 PROJEDNALA aschvaluje na základě doporučení výběrové komise vítěze výběrového řízení na akci „Dodávka sedaček do kinosálu“. Ukládá starostovi s vítěznou firmou Kinoexport s.r.o., Korytná 382, uzavřít řádnou smlouvu. Termín: 22. 4. 2013

Jiří Horák  -  starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta

10.4.2013 16:32:51 | přečteno 946x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load