Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 6. jednání rady města Hejnice, konaného dne  25. 3. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města :

72/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 46, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71/2013. Prodlužuje termín usn.č. : 54, 66, 67/2013 do 08.04. 2013

73/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 24.04.2013

74/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, č. bytu 50 v čp. 5, Hejnice,Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 08.04. 2013

75/2013 PROJEDNALA  žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 96 Klášterní ul. Hejnice a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek na dobu určitou od 01.04.2013 do 31.03.2015. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín : 08.04.2013

76/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 436/ 1 v k.ú. Hejnice o výměře 2 000 m2 a s pronájmem souhlasí na dobu neurčitou za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 08.04.2013

77/2013 PROJEDNALA  žádost, týkající se pronájmu pozemku p.č. 168/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 1 683 m2 a pronájem tohoto pozemku zamítla z důvodu záměru města tento pozemek odprodat. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 08.04. 2013

78/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 13 v Lázeňské ulici v Hejnicích a s ukončením nájmu souhlasí dohodou k 31.03.2013. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města tuto zahrádku pronajmout jinému zájemci.Termín: 08.04.2013

79/2013 PROJEDNALA  žádost JSDH Hejnice, týkající se souhlasu s použitím vozidla Landrower Defender v užívání JSDH Hejnice, jako pořadatelského doprovodného vozidla na zabezpečení  „Aprílového pochodu pozpátku „, konaného dne 07.04.2013 v době od 9:00 do 12:00 hodin a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 08.04. 2013

80/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598 Hejnice a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek na dobu určitou od 01.04.2013 do 31.03.2015. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 08.04. 2013

81/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 598 Hejnice a s ukončením nájmu souhlasí k 31.03.2013. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města tento nebytový prostor pronajmout jinému zájemci. Termín: 08.04.2013

Jiří Horák - starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta

27.3.2013 16:03:04 | přečteno 925x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load