Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 5. jednání rady města Hejnice, konaného dne  11. 3. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a m ě s t a :

56/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 40, 49, 50, 51, 52, 55, 53, 54, 12, 24, 28, 29, 36/2013. Ruší usn.č.: 42, 43, 45, 47, 48/2013. Prodlužuje termín usn.č. : 46/2013 do 25. 3. 2013

57/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění  přípravy investičních akcí roku 2013.

58/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. bytu 8 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele  a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 3. 2013

59/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 7 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 3. 2013

60/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 22 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 3. 2013

61/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 21 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 3. 2013

62/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 34 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 3. 2013

63/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 1 v čp. 252, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 3. 2013

64/2013 PROJEDNALA žádost společnosti Venkovský prostor o.p.s., týkající se pronájmu budovy kina pro Mezinárodní setkání seniorůdne 7. 5 2013 od 9:00 do 17:00 hodin a pronájem schválila za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 25. 3. 2013

65/2013 PROJEDNALA nabídku společnosti MediaTel, týkající se prezentace města na internetových zlatých stránkách a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi společnost MediaTel informovat.  Termín: 25. 3. 2013

66/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se opravy veřejné komunikace od čp. 43 k čp. 46 v Hejnicích a se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá starostovi provést opravu komunikace v rámci plánovaných údržbových prací v letošním roce. Termín: 25. 3. 2013

67/2013 PROJEDNALA žádost vedoucího střediska služeb, týkající se navýšení rozpočtu střediska o částku 52.000,- Kč v souvislosti s mimořádnými výdaji na opravu požárních zařízení v bytových domech a s částkou vyslovila souhlas. Ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Termín: 24. 4. 2013

68/2013 PROJEDNALA výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 905/1 v k.ú Hejnice o celkové výměře 8 000 m2 . Souhlasí s ukončením nájmu ke dni 31. 3. 2013.

69/2013 PROJEDNALA výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 436/1 v k.ú Hejnice o celkové výměře cca 2 000 m2 . Souhlasí s ukončením nájmu ke dni 31. 3. 2013. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města tento pozemek pronajmout. Termín: 25. 3. 2013

70/2013 PROJEDNALA nabídku firmy Agora Liberec, týkající se zpracování projektové dokumentace na fasádu budovy městského úřadu a nabídku přijala. Ukládá starostovi zpracování dokumentace zajistit. Termín: 25. 3. 2013

71/2013 PROJEDNALA žádost MCDO Hejnice o finanční příspěvek ve výši 8.500,- Kč na pořádání koncertu konaného dne 17. 6. 2013 v rámci Festivalu Antonína Dvořáka a finanční příspěvek schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku vyplatit.  Termín: 25. 3. 2013

Jiří Horák  -  starosta města

Jaroslav Demčák  -  místostarosta města

14.3.2013 7:55:32 | přečteno 908x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load