Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 4. jednání rady města Hejnice, konaného dne 25. 2.  2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a  m ě s t a :

40/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.:27, 31, 32, 33, 34, 38, 39/2013. Ruší usn.č. 30/2013.

41/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o hlavních úkolech roku 2013 z pohledu MH a SBH.

42/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK č. bytu 8 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11.3.2013

43/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 č. bytu 7 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11.3.2013

44/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK č. bytu 18 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11.3.2013

45/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 č. bytu 22 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11.3.2013

46/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 č. bytu 21 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11.3.2013

47/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 č. bytu 21 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11.3.2013

48/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 č. bytu 34 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11.3.2013

49/2013 PROJEDNALA žádost o ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru v čp. 598 a s ukončením nájmu souhlasí dohodou k 28. 2. 2013. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a zveřejnit záměr města tento nebytový prostor pronajmout. Termín: 11.3.2013

50/2013 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se zřízení fondu odměn a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit žádost příspěvkové organizace ZM ke schválení. Termín: 27.2.2013

51/2013 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 96, Klášterní ulice, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 11.3.2013

52/2013 PROJEDNALA a schválila plán kontrolní činnosti městského úřadu Hejnice platný pro rok 2013. Ukládá tajemníkovi plán kontrolní činnosti realizovat. Termín: 11.3.2013

53/2013 PROJEDNALA nabídky společností T-Mobil a O2, týkající se poskytování telekomunikačních služeb Městskému úřadu Hejnice a z předložených nabídek vybrala společnost T-Mobil, a.s. Ukládá starostovi s touto společností uzavřít patřičnou smlouvu na dodávky služeb. Termín: 11.3.2013

54/2013 PROJEDNALA žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., týkající se odprodeje stavební části TS včetně pozemku pod stavbou trafostanice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku a stavby TS ZM ke schválení. Termín: 24.4.2013

55/2013 PROJEDNALA a schválila nabídku firmy Project A Plus Turnov, týkající se přípravy a zajištění podkladů pro získání dotace na zateplení veřejných budov. Ukládá starostovi uzavřít s firmou Project A Plus Turnov příslušnou smlouvu.  Termín: 11.3.2013

Jiří Horák  -  starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta

28.2.2013 13:39:52 | přečteno 993x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load