Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 11. 2.  2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a  m ě s t a :

27/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26/2013. Ruší usn.č.: 20, 22/2013 Prodlužuje termín usn.č. 24, 12/2013 do 27. 2. 2013.

28/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2012 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 27. 2. 2013 ke schválení. Termín: 27. 2. 2013

29/2013 PROJEDNALA návrh na rozdělení finančního příspěvku na činnost neziskových a sportovních organizací na území města pro rok 2013. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 27. 2. 2013

30/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK č. bytu 8 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 2. 2013

31/2013 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1+2 č. bytu 8 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče.  Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 25. 2. 2013

32/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK č. bytu 36 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 2. 2013 

33/2013 PROJEDNALA žádost o prodloužení nájmu parkovacího místa v čp. 5 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru sepsat nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 25. 2. 2013

34/2013 PROJEDNALA žádost místní organizace Svazu Němců v regionech Liberec - Lužice - Severní Čechy o finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na akci „Ples Tisíce a jedné noci“ a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 25. 2. 2013

35/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti OS Most k naději na území města Hejnice za rok 2012.

36/2013 PROJEDNALA návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a se směrnicí vyslovila souhlas. Ukládá starostovi směrnici předložit ZM ke schválení. Termín: 27. 2. 2013

37/2013 PROJEDNALA a schválila organizační řád Hejnických slavností s platností od 1. 3. 2013. Ruší dosavadní organizační řád.

38/2013 PROJEDNALA žádost společnosti Diamantfilm Praha, týkající se pronájmu kina Hejnice na akci projekce filmového dokumentu „Arnošt Lustig – devět životů“ dne 19. 2. 2013 a pronájem schválila za dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 25. 2. 2013

39/2013 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Za lepší Hejnice, týkající se pronájmu kina Hejnice na akci koncert skupiny Medvěd 009 konaného dne 22. 2. 2013 a pronájem schválila za dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 25. 2. 2013

Jiří H o r á k  -  starosta města

Jaroslav  D e m č á k  -  místostarosta města

13.2.2013 15:45:32 | přečteno 966x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load