Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 20. jednání rady města Hejnice, konaného dne 9. 12. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


256/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 242, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 254/2013.Prodlužuje termín usn.č.: 250/2013.

257/2013 PROJEDNALA  a  vzala na vědomí zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2013. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 18. 12. 2013

258/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh rozpočtu roku 2014. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení. Termín: 18. 12. 2013

259/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města.

260/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se podnájmu jím užívaného bytu a se žádostí souhlasí na dobu jednoho roku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 16. 12. 2013

261/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 303 Hejnice, Jizerská ul., č. bytu 4, Františku Hrnčálovi. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 16. 12. 2013

262/2013 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly této příspěvkové organizace.

263/2013 PROJEDNALA  návrh předsedy FK Hejnice, týkající se navýšení kapitoly „Sport a volnočasové aktivity“ v rozpočtu roku 2014. Ukládá starostovi seznámit s tímto návrhem zastupitele při schvalování rozpočtu města na rok 2014. Termín: 18. 12. 2013

264/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se informace ke svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ukládá starostovi se žádostí seznámit ZM. Termín: 18. 12. 2013

265/2013 PROJEDNALA  návrh darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru pro Klub důchodců Hejnice obcí Lázně Libverda a přijetí finančního daru schválila.Ukládá starostovi darovací smlouvu uzavřít. Termín: 16. 12. 2013

266/2013  PROJEDNALA a schválila návrh zásad pro poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2014. Ukládá starostovi předložit zásady ZM ke schválení.Termín: 18. 12. 2013

Jiří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

11.12.2013 12:49:08 | přečteno 806x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load