Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 28. ledna 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města :

14/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.:1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/2013 a 259/2012. Ruší usn. č. 5/2013.

15/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci starosty o splnění úkolů roku 2012.

16/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2012.

17/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 9 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11. února 2013

18/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 6 v čp. 595, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11. února 2013

19/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, č. bytu 14 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11. února 2013

20/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. bytu 8 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11. února 2013

21/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. bytu 1 v čp. 495, Hejnice, Nádražní ul.Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11. února 2013

22/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 8 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11. února 2013

23/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu garáže v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče a s žádostí souhlasí na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014 za dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 11. února 2013

24/2013 PROJEDNALA žádost občanského sdružení LUNGTA, týkající se nabídky na připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která proběhne 10. 3. 2013 a žádost schválila. Ukládá starostovi předložit návrh sdružení Lungta ZM ke schválení. Termín: 27. února 2013

25/2013 PROJEDNALA nabídku, týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době Hejnických slavností a nabídku přijala. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 11. února 2013

26/2013 PROJEDNALA a schválila s platností od 1. 4. 2013 Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu Městského úřadu Hejnice.  Ukládá pracovníkům se těmito zásadami řídit. Termín: 1. dubna 2013

Jiří Horák  -  starosta města

Jaroslav Demčák  -  místostarosta  města

30.1.2013 10:50:04 | přečteno 917x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load