Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 19. jednání rady města Hejnice, konaného dne 25. 11. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


242/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 233, 237, 238, 239, 240, 196, 201/2013.

243/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok2014.

244/2013 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnostiSBH a MH za rok 2013.

245/2013 PROJEDNALA  a schválila na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá starostovi ředitele příspěvkové organizace města informovat. Termín: 9. 12. 2013

246/2013 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1+2 v čp. 598 Hejnice.. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 9. 12. 2013

247/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 598 Hejnice.Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 9. 12. 2013

248/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 531 Hejnice, Sídliště.Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 9. 12. 2013

249/2013 PROJEDNALA a schválila žádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. na dobu určitou od 01. 12. 2013 do 31. 05. 2014 za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 9. 12. 2013

250/2013 PROJEDNALA a schválila žádost,  týkající se pronájmunebytového prostoru – ordinace obvodního lékaře v čp. 601,Hejnice na dobu určitou od 01. 12. 2013 do 30. 11. 2018 za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 9. 12. 2013

251/2013 PROJEDNALA  žádost , týkající se odkoupení pozemků p.č. 965/2 o výměře 4 m2, 965/3 o výměře 12 m2, 967/1 o výměře 312 m2 a 969/1 o výměře 520 m2, vše v k.ú. Hejnice, v majetku města Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 9. 12. 2013

252/2013 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 8/2013 ve výši 44.000,- Kč na úhradu likvidace odpadu za rok 2013.

253/2013 PROJEDNALA  a schválila rozpočtové opatření č. 9 /2013 ve výši 10.000,- Kč na úhradu provozu městského kina.

254/2013 PROJEDNALA a schválila Smlouvu č. 13151043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 12. 11. 2013. Dotace je určena výhradně na akci „Hejnice, kino – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“. Ukládá starostovi smlouvu č. 13151043 podepsat. Termín: 9. 12. 2013

255/2013 PROJEDNALA nabídky zájemců o pronájem autokempu a pověřila starostu předložit nabídky k rozhodnutí ZM. Termín: 18. 12. 2013

Jiří Horák -  starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta

27.11.2013 12:23:37 | přečteno 844x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load