Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 16. jednání rady města Hejnice, konaného dne  14. 10.  2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


207/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 199, 200, 204, 205, 206, 195/2013. Prodlužuje termín usn. č.: 202, 196/2013 do 30. 10. 2013.

208/2013 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně a bezpečnostní situaci na území města.

209/2013 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 2+KK v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul., č. bytu 40. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 30.10.2013

210/2013 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 2+KK v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul., č. bytu 11. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 30.10.2013

211/2013 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1+1 v čp. 303, Hejnice, Jizerská ul., č. bytu 3. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 30.10.2013

212/2013 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice, o poskytnutí finančního příspěvku na 16. ročník mezinárodní soutěže žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou  „ Hejnický dřevorubec 2013“ a rozhodla akci podpořit částkou 5.000 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30.10.2013

213/2013 PROJEDNALA  žádost, týkající se pronájmu veřejného prostranství na provoz lunaparku v době konání městských slavností v roce 2014 a pronájem schválila za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 30.10.2013

214/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013.

215/2013 PROJEDNALA  žádost, týkající se úhrady části nákladů spojených s opravou přiděleného bytu a rozhodla se přiznat částku 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30.10.2013

216/2013 PROJEDNALA  a schválila směrnici č. 4/ 2013 o schvalování účetních závěrek. Ukládá finančnímu  odboru se touto směrnicí řídit.

217/2013 PROJEDNALA  žádost firmy CiS SYSTEMS s.r.o., týkající se umístění kovové konstrukce s volnými pozicemi ve firmě a se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 30.10.2013

218/2013 PROJEDNALA  a schválila podmínky pronájmu autokempu. Ukládá tajemníkovi záměr města autokemp pronajmout zveřejnit. Termín: 30.10.2013

219/2013 PROJEDNALA  žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 91/1 o výměře 540 m2 v k.ú. Hejnice  za účelem zřízení zahrádky a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a vypracovat nájemní smlouvu. Termín: 30.10.2013

Jiří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta  města

17.10.2013 10:10:26 | přečteno 823x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load