Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 14. jednání rady města Hejnice, konaného dne  16. 9. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


188/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 170, 159, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/2013. Ruší usn. č.: 173/2013.

189/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za 1.pololetí r. 2013. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.  Termín: 18. 9. 2013

190/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 96 Hejnice, Klášterní ul. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 30.9.2013

191/2013 PROJEDNALA a schválila pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, týkající se pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.  Termín: 30.9.2013

192/2013 PROJEDNALA a schválila žádost obce Vojkovice, týkající se využití poskytnutého finančního daru na odstranění následků povodně v této obci. Ukládá tajemníkovi obec Vojkovice informovat. Termín: 30.9.2013

193/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se poskytnutí splátkového kalendáře na dlužné nájemné. Ukládá starostovi předložit žádost a splátkový kalendář ZM ke schválení. Termín: 18. 9. 2013

194/2013 PROJEDNALA a schválila dohodu o distribuci propagačních materiálů mezi městem Hejnice a Českou geologickou službou. Ukládá starostovi příslušnou dohodu uzavřít. Termín: 30.9.2013

195/2013 ROZHODLA o vypsání výběrového řízení na provozovatele autokempu s platností od 1. 1. 2014. Ukládá starostovi vypracovat podmínky výběrového řízení a jeho zveřejnění. Termín: 30.9.2013

196/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se souhlasu s uložením elektrické přípojky do tělesa komunikace p.p.č. 813/48 v k.ú. Hejnice a se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v tělese komunikace. Termín: 30.9.2013

197/2013 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice, týkající se finančního příspěvku na tradiční soutěž v požárním útoku, konanou dne 21. 9. 2013 v Hejnicích jako Memoriál Alexandra Juklíčka a rozhodla se akci podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a částku vyplatit.  Termín: 20.9.2013

198/2013 PROJEDNALA žádost  Občanského sdružení Za lepší Hejnice, týkající se podpory kulturní akce Hejnické babí léto, konané dne 21.09.2013 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem kina, divadelní přístavby a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20.9.2013

Jiří Horák  -  starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta

19.9.2013 9:12:19 | přečteno 854x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load