Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

Město Hejnice

U S N E S E N Í

z 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne  2. 9. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada   města :

170/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.:143, 132, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/2013. Ruší usn. č. 158/2013. Prodlužuje termín usn. č.: 159/2013 do 16. 9. 2013.

171/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti a chodu městského úřadu.

172/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. bytu 9 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul.. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 16. 9. 2013

173/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+ 1, č. bytu 2 v čp. 96, Hejnice, Klášterní ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 16. 9. 2013

174/2013 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 299, Jizerská ul., Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 16. 9. 2013

175/2013 PROJEDNALA žádost , týkající se prodeje pozemku parcelní číslo 1337 a 2131/68 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla s tím, že město Hejnice v současnosti neuvažuje o prodeji těchto pozemků. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16. 9. 2013

176/2013 ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Hejnice pro účely zřízení zahrádky. Ukládá tajemníkovi záměr města uvedený pozemek pronajmout zveřejnit. Termín: 16. 9. 2013

177/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se zasklení balkonu v čp. 617, Hejnice, Lázeňská ul., na náklady žadatelky a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 16. 9. 2013

178/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení budovy na pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Hejnice a uložila starostovi ve věci dále jednat. Termín: 16. 9. 2013

179/2013 PROJEDNALA zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice. Zprávu vzala na vědomí s výhradami a ukládá řediteli příspěvkové organizace odstranit zjištěné nedostatky v termínu do 31. 12. 2013. Termín: 31. 12. 2013

180/2013 PROJEDNALA žádost Pošty Frýdlant, týkající se umístění poštovní schránky na pozemku p.č. 386/1 v k.ú. Hejnice a se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 16. 9. 2013

181/2013 ROZHODLA o záměru města odprodat pozemek p.č. 479/3 o výměře 113 m2 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města uvedený pozemek odprodat zveřejnit. Termín: 16. 9. 2013

182/2013 PROJEDNALA žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí účelového finančního daru pro tuto příspěvkovou organizaci a žádost schválila. Ukládá starostovi předložit přijetí finančního daru ZM ke schválení. Termín: 18. 9. 2013

183/2013 PROJEDNALA  žádost základní organizace ČZS DAGLA o finanční příspěvek na podporu Mezinárodní výstavy jiřinek, která se koná 13. – 15. 9. 2013 v Hejnicích a rozhodla se akci podpořit finanční částkou 1.500,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a částku vyplatit. Termín: 16. 9. 2013

184/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se odstranění problémů při bleskových povodních a uložila starostovi ve věci dále jednat.  Termín: 16. 9. 2013

185/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na opravu pobřežní zdi a žádost odmítla s tím, že uvedený vodní tok je ve správě Lesů ČR a.s. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 16. 9. 2013

186/2013 ROZHODLAo záměru města odprodat pozemky p.č.1400 o výměře 915 m2 ,  p.č. 1399/3 o výměře 239 m2 , 1399/4 o výměře 90 m2 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města uvedené pozemky odprodat zveřejnit. Termín: 16. 9. 2013

187/2013 PROJEDNALA stížnost nájemníků v čp. 581. Ukládá pracovnici úřadu prověřit tuto stížnost a informovat RM. Termín: 16. 9. 2013

Jíří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

4.9.2013 15:02:47 | přečteno 931x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load