Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 12. jednání rady města Hejnice, konaného dne  24. 6. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d am ě s t a :

143/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 128, 54, 73, 97, 130, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142/2013.  Ruší usn. č. 131/2013.  Prodlužuje termín usn. č. 132, 138/2013.

144/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o plnění všech usnesení rady a zastupitelstva města do 24. 6. 2013.

145/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 35 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 30. 6. 2013

146/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 15 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 30. 6. 2013

147/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+KK, č. bytu 46 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 30. 6. 2013

148/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 9 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 30. 6. 2013

149/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 252, Hejnice, Jizerská ul., a s pronájmem souhlasí na dobu určitou do 31. 8. 2018 za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 30. 6. 2013

150/2013 PROJEDNALA a  vzala na vědomí děkovný dopis města Svoboda nad Úpou, týkající se poskytnutí peněžního daru na likvidaci následků ničivé povodně.

151/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Hejnice o výměře cca 400 m2 u čp. 96 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit. Termín: 30. 6. 2013

152/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 512/5 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice o celkové výměře cca 225 m2 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 30. 6. 2013

153/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci tajemníka o pronájmu veřejného prostranství před restaurací Ořešník.

154/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se chodu této příspěvkové organizace.

155/2013 PROJEDNALA na návrh starosty výši osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice s účinností od 1. 7. 2013. Ukládá tajemníkovi vypracovat nový platový výměr. Termín: 1. 7. 2013

156/2013 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, týkající se vodovodní přípojky na pozemku p.č. 937/43 a 937/6 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice za jednorázovou částku 500,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 30. 6. 2013

157/2013 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Hejnice (povinný) a firmou RWE GasNet s.r.o., (oprávněný), týkající se plynové přípojky na pozemku p.č. 859/10 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice za jednorázovou částku 100,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 30. 6. 2013

158/2013 PROJEDNALA a schválila výši příspěvku za používání mobilního telefonu referentkou majetkové správy města. Pracovnici bude vyplácen měsíční paušál ve výši 230,- Kč. Ukládá finančnímu odboru výplatu měsíčních částek zajistit. Termín: 30. 6. 2013

Jiří Horák  -  starosta města

Jaroslav Demčák  -  místostarosta města

26.6.2013 14:40:30 | přečteno 859x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load