Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 11. jednání rady města Hejnice, konaného dne  3. 6. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a  m ě s t a :

128/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127/2013 Ruší usn.č. 121/2013.

129/2013 VZALA NA VĚDOMÍ informaci o činnosti kulturní komise, předloženou předsedou kulturní komise.

130/2013 PROJEDNALA závěrečný účet hospodaření města za rok 2012. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. Termín: 19.6.2013

131/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 35 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 24.6.2013

132/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 12 v čp. 530, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 24.6.2013

133/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 36 v čp. 531, Hejnice, Sídliště, p. Monice Vladárové s dětmi. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 24.6.2013

134/2013 PROJEDNALA záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 252, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Termín: 24.6.2013

135/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 512/5 o výměře cca 225 m2 a se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek pronajmout zveřejnit. Termín: 24.6.2013

136/2013 PROJEDNALA žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Prostějov o finanční příspěvek na letní školu v přírodě postižených dětí a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 24.6.2013

137/2013 PROJEDNALA avzala na vědomí děkovný dopis Diakonie Broumov za dosavadní spolupráci při organizování sbírek použitého ošacení.

138/2013 PROJEDNALA dopis, týkající se upozornění na nejasné hranice pozemku p.č. 910 v k.ú Hejnice v souvislosti se záměrem výstavby budoucí kanalizace. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.  Termín: 24. 6. 2013

139/2013 PROJEDNALA žádost o splátkový kalendář na nájemné a uložila starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Termín: 19. 6. 2013

140/2013 PROJEDNALA nabídku firmy Promotion & Sale s.r.o., Ostrava – Hrabůvka, nabízející přání k různým příležitostem a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu Promotion & Sale s.r.o., informovat. Termín: 24.6.2013 

141/2013 VZALA NA VĚDOMÍ oznámení FK Hejnice, týkající se pořádání akce v areálu FK Hejnice dne 22. 6. 2013.

142/2013 PROJEDNALA a schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000,- Kč městu Svoboda nad Úpou, postiženému ničivoupovodní. Ukládá finančnímu  odboru vypracovat darovací smlouvu a částku vyplatit. Termín: ihned

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

5.6.2013 15:33:53 | přečteno 837x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load