Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z  10. jednání rady města Hejnice, konaného dne  20. 5. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d am ě s t a :

118/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117/2013. Ruší usn.č. 110/2013.

119/2013 VZALA NA VĚDOMÍ informace o činnosti ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace, předložené ředitelem příspěvkové organizace.

120/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu auditora, týkající se odstranění zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, za období roku 2011 a k 30. 6. 2012.

121/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 35 v čp. 598, Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. června 2013

122/2013 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení Jizerské aktivity, týkající se finanční podpory připravované akce HEJNICMAN 2013 a rozhodla se akci podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 3. června 2013

123/2013 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení Jizerské aktivity, týkající se spolupráce při organizování Jizerské noty 2013. Rozhodla se tuto akci podpořit částkou 5.000,- Kč a bezplatným pronájmem kina a divadelní přístavby. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 3. června 2013

124/2013 PROJEDNALA žádost organizačního výboru závodu Smědava cup 2013 o finanční příspěvek na tuto akci, konanou dne 8. 6. 2013 a rozhodla se podpořit závod částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 3. června 2013

125/2013 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace, o finanční příspěvek na mezinárodní setkávací akci, konanou dne 11. 6. 2013 a rozhodla se toto setkání podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 3. června 2013

126/2013 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny z rodinné perspektivy „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského daru na akci konanou v Hejnicích a schválila částku 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 3. června 2013

127/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se zapůjčení 4 ks stolních setů na rodinnou oslavu, konanou 25. 5. 2013 a rozhodla se žádosti vyhovět za částku 400,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 3. června 2013

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta  města

22.5.2013 12:46:45 | přečteno 968x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load