Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

U S N E S E N Í

z  9. jednání rady města Hejnice, konaného dne 2. května 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města :

86/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:
74, 63, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 46, 65, 71, 73, 85/2012.
Prodlužuje termín usn.č.: 54, 79, 50, 197/2012.
Ruší usn.č.: 72/2012.

87/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o přípravě a zajištění rekreační a turistické sezony na rok 2012.

88/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 617, Lázeňská ul., Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a žadatele informovat. Termín: 14. 5. 2012

89/2012 PROJEDNALA žádost , týkající se ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 598 kde je kancelář ČP a.s., dohodou  k 30. 4. 2012 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 14. 5. 2012

90/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598 v Hejnicích k provozování kanceláře ČP a.s., a se žádostí souhlasí na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14. 5. 2012

91/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru v čp. 96 v Hejnicích a rozhodla se smlouvu prodloužit na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14. 5. 2012

92/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se prominutí penále za dlužné nájemné a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 14. 5. 2012

93/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se ukončení nájemní smlouvy na užívání pozemku (zahrádky) p.č. 793/6 v k.ú. Hejnice dohodou k 30. 4. 2012 a s ukončením nájmu souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 14. 5. 2012

94/2012 PROJEDNALA žádost firmy Farmy Frýdlant a.s., týkající se pronájmu pozemku p.č. 905/1  v k.ú. Hejnice k zemědělskému hospodaření a žádost schválila na dobu neurčitou od 3. 5. 2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 1.000,- Kč a rok. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 14. 5. 2012

95/2012 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se poskytnutí finančního daru na realizaci „Pohádkového lesa“ konaného dne 26. 5. 2012 a rozhodla se akci podpořit částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 14. 5. 2012

96/2012 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se bezplatného pronájmu kina v rámci Pohádkového lesa konaného dne 26. 5. 2012 pro zábavný program pro děti, o který se postará divadlo Mazec a se žádostí souhlasí. Pronájem se uskuteční pouze v případě nepříznivého počasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 14. 5. 2012

97/2012 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se uvolnění hasičského auta PV3S  na zajištění akce „Pohádkový les“ pořádanou dne 26.5.2012 v rámci oslav Dne dětí, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 14. 5. 2012

98/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se vypořádání pozemků v soukromém vlastnictví  a jsou užívány městem Hejnice. RM navrhuje pozemky od jmenovaných vykoupit a část pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice o výměře 252,9 m2  jmenovaným odprodat. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Ukládá starostovi předložit majetkové převody ZM ke schválení. Termín: 20. 6. 2012

9.5.2012 11:08:36 | přečteno 1162x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load