Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

USNESENÍ

z  8. jednání rady města Hejnice, konaného dne 16. dubna 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada  města:

74/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 58, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 70/2012. Prodlužuje usn.č.: 54, 63/2012 do 2. května 2012.

75/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 617, Lázeňská ul., Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a žadatelku informovat. Termín: 2. 5. 2012

76/2012 PROJEDNALA žádost MVDr. Ladislava Hlávky a MVDr. Miloslava Štěpánka, týkající se pronájmu nebytového prostoru  veterinární ordinace na dobu určitou do 31. 3. 2014 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 2. 5. 2012

77/2012 PROJEDNALA žádost firmy ADAPTO s.r.o., Hejnice, týkající se pronájmu nebytového prostoru v hale střediska služeb a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek na dobu určitou do 31. 3. 2014. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 2. 5. 2012

78/2012 JMENUJE konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace. Určuje  předsedu konkurzní komise. Jmenuje tajemníka konkurzní komise.  Ukládá starostovi vyhotovit jmenovací dokumenty. Termín: 2. 5. 2012

79/2012 PROJEDNALA nabídku firmy DPA s.r.o., Česká Lípa, týkající se zhotovení tištěné mapy města včetně čísel popisných a nabídku přijala. Ukládá starostovi s firmou DPA s.r.o. dále jednat. Termín: 2. 5. 2012

80/2012 PROJEDNALA nabídku Českého varhanního festivalu o.s., týkající se možnosti zapojení se města do projektu 6. ročníku  Českého varhanního festivalu a nabídku odmítla. Ukládá  tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 5. 2012

81/2012 PROJEDNALA a schválila směrnici „Zásady práce města Hejnice s peticemi, stížnostmi a podněty“. Směrnice vstupuje v platnost od 1. 5. 2012. Ukládá tajemníkovi se touto směrnicí řídit.Termín: 1. 5. 2012

82/2012 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se finančního příspěvku na akci „Pálení čarodějnic“ ve výši 2.000,- Kč a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Zároveň stanoví čas nočního klidu ze dne 28. 4. 2012 na 29. 4. 2012 na 01:00 hodin. Termín: 28. 4. 2012

83/2012 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice, týkající se finančního příspěvku na akci „Pálení čarodějnic“ ve výši 3.000,- Kč a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30. 4. 2012

84/2012 PROJEDNALA  žádost, týkající se stavebních úprav sociálního zařízení v nájemním bytě ve vlastnictví města na vlastní náklady žadatelky, a žádost schválila. Ukládá vedoucímu střediska služeb ve věci dále jednat. Termín: 2. 5. 2012

85/2012 PROJEDNALA návrh na rozdělení finančního příspěvku na činnost neziskových a sportovních organizací na území města pro rok 2012. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 25. 4. 2012

18.4.2012 13:03:53 - aktualizováno 20.4.2012 16:11:32 | přečteno 1223x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load