Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

USNESENÍ

ze  7. jednání rady města Hejnice, konaného dne 2. dubna 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města:

58/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/2012.

59/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty, týkající se organizačního zabezpečení Hejnických slavností 2012.

60/2012 PROJEDNALA žádost firmy RWE GasNet s.r.o., týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 937/97 v k.ú. Hejnice a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 16. 4. 2012

61/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3 v čp. 595, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 16. 4. 2012

62/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 16. 4. 2012.

63/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 530/2, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 16. 4. 2012

64/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí rozsudek Okresního soudu v Příbrami. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 16. 4. 2012

65/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 1290/5 o výměře 10m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit, ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 16. 4. 2012

66/2012 PROJEDNALA žádost nájemce kempu, týkající se výměny dlažby a vnitřního vybavení ve sprchách a se žádostí souhlasí.

67/2012 SCHVALUJE  rozpočtové opatření č. 1/2012 ve výši 20.000,-Kč na úhradu dlažby a vybavení sprch v kempu.

68/2012 PROJEDNALA písemný podnět obyvatel domu čp. 537/1, Sídliště Hejnice. Ukládá starostovi pozvat zástupce uvedeného domu k osobnímu jednání. Termín: 16. 4. 2012

69/2012 PROJEDNALA prázdninový provoz v mateřské škole a stanovila poplatek ve výši 50,- Kč za den pobytu v MŠ v termínu od 23.7. do 3. 8. 2012. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ řídit se tímto usnesením.

70/2012 ROZHODLA o vyhlášení konkurzu na ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá starostovi zajistit zveřejnění podmínek konkurzu. Termín: 16. 4. 2012

71/2012 PROJEDNALA  dražební vyhlášku, týkající se nemovitosti bývalého hotelu Hoffmann. Ukládá starostovi předložit dražební vyhlášku k posouzení ZM. Termín: 25. 4. 2012

72/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí dopis TJ Autobrzdy Hejnice, týkající se použití finančních prostředků odvedených na účet města z provozu výherních hracích automatů. Ukládá starostovi seznámit ZM se zněním dopisu. Termín: 25. 4. 2012

73/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se nesouhlasu s cenou za geometrické oddělení jím kupovaného pozemku z majetku města Hejnice. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k projednání.  Termín: 25. 4. 2012

7.4.2012 12:16:49 | přečteno 1162x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load