Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

USNESENÍ

z  6. jednání rady města Hejnice, konaného dne 19. března 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města:

49/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:  39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48/2012.

50/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně a zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávy ZM ke schválení.

51/2012 PROJEDNALA žádost artistické skupiny Mistral z Liberce, týkající se pronájmu kina dne 7. 4. 2012 od 14:00 hodin do 16:30 hodin pro konání artistického představení a pronájem schválila za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. dubna 2012

52/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí petice občanů, týkající se zachování stávajících kuchyní v MŠ. Petiční připomínky budou zváženy při konečném rozhodování o způsobu vyvařování ve všech třech MŠ. Ukládá tajemníkovi petiční výbory informovat. Termín: 2. dubna 2012

53/2012 PROJEDNALA žádost MCDO Hejnice, týkající se finančního příspěvku na akci pro děti 1. stupně ZŠ a rozhodla se akci podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 2. dubna 2012

54/2012 PROJEDNALA nabídku makléřské firmy Renomia a.s., týkající se úpravy pojistných smluv města a nabídku přijala.. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.  Termín: 2. dubna 2012

55/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se oplocení přilehlého městského pozemku u čp. 252 v Jizerské ul, Hejnice, na náklady žadatelů a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. dubna 2012

56/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se pokácení náletu břízy rostoucí před ordinací dětské lékařky a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá středisku služeb břízu pokácet. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 2. dubna 2012

57/2012 PROJEDNALA žádost JSDH Hejnice, týkající se souhlasu s použitím vozidla Landrower Defender v užívání JSDH Hejnice jako pořadatelského doprovodného vozidla na zabezpečení „Aprílového pochodu pozpátku“ dne 1. 4. 2012 v době od 9:00 do 11:00 hodin a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. dubna 2012

22.3.2012 8:02:58 | přečteno 1206x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load