Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání


USNESENÍ

z  5. jednání rady města Hejnice, konaného dne 5. března 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města :

39/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:245, 182/2011, 36,  9, 17, 18, 26, 37, 38/2012.

40/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace starosty o zajištění investičních akcí města na rok 2012.

41/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 376 ul. P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a žadatele informovat. Termín: 19. 3. 2012

42/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu ordinace zubního lékaře s platností od 1. 4. 2012 na dobu určitou do 31. 3. 2014 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 19. 3. 2012

43/2012 PROJEDNALA a schválila návrh mandátní smlouvy mezi městem Hejnice a městem Frýdlant, týkající se zajištění IT služeb pro Městský úřad Hejnice. Ukládá starostovi mandátní smlouvu uzavřít. Termín: 19. 3. 2012

44/2012 PROJEDNALA žádost firmy  BO CO s.r.o, Ústí nad Orlicí, týkající se umístění turistického mobiliáře na pozemku p.č. 953/22 v k.ú Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 19. 3. 2012

45/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se zasklení balkónu v bytě užívaném žadatelem v Hejnicích a se žádostí souhlasí. Zasklení balkónu provedou žadatelé na vlastní náklady. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 19. 3. 2012

46/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení stavebního pozemku p. č. 443/19 v k.ú Hejnice o výměře 1087 m2 ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 25. 4. 2012

47/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí petici občanů, týkající se zachování stávající kuchyně v 3. MŠ Ferdinandov. Petiční připomínky budou zváženy při konečném rozhodování o způsobu vyvařování ve všech třech MŠ. Ukládá tajemníkovi petiční výbor informovat. Termín: 19. 3. 2012

48/2012 PROJEDNALA žádost společnosti Středisko pro ranou péči, o.p.s., týkající se poskytnutí finančního příspěvku na poskytování sociálních služeb této společnosti v Hejnicích a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 19. 3. 2012

7.3.2012 12:42:05 | přečteno 1309x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load