Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

USNESENÍ

ze 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 6. 2.  2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města
Rada města :

24/2012  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 11, 8, 14, 19, 20, 21, 22, 23/2012.

25/2012  PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o hlavních úkolech roku 2012 z pohledu MH a SBH.

26/2012  PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2011 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 22. 2. 2012 ke schválení. Termín: 22. 2. 2012

27/2012  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 598, Hejnice, č. bytu 19,
Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 20. 2. 2012

28/2012  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice, č. bytu 30.Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 2. 2012

29/2012  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 617, Lázeňská ul., Hejnice, č. bytu 21.Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 2. 2012

30/2012  PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení nájmu nebytového prostoru – ordinace dětské lékařky - a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek na dobu určitou do 31. 1. 2014. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 20. 2. 2012

31/2012  PROJEDNALA žádost Diakonie Broumov, týkající se uspořádání veřejné sbírky oděvů pro humanitární účely s termínem svozu 26. – 30. 3. 2012 a se sbírkou souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 20. 2. 2012

32/2012  PROJEDNALA nabídku Asociace „Záchranný kruh“, týkající se zapojení města do projektu „Zabezpečení systému informovanosti, vzdělávání a prevence v oblastech zdraví, životů, životního prostředí a majetku a při přípravě obyvatel na běžná rizika a mimořádné události“ a projekt zamítla. Ukládá tajemníkovi Asociaci „Záchranný kruh“ informovat.  Termín: 20. 2. 2012

33/2012  PROJEDNALA žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., týkající se poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2012 a žádost schválila ve výši 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 20. 2. 2012

34/2012  PROJEDNALA a zrušila s okamžitou platností poplatek ve výši 400,- Kč, vybíraný nad rámec správního poplatku při podání žádosti o uzavření manželství. Zároveň tento poplatek vyjmula z ceníku ekonomických činností města.

35/2012  PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se pronájmu předsálí městského kina dne 18. 2. 2012 v době od 18:00 do 24:00 pro konání Masopustní zábavy a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

8.2.2012 9:46:58 | přečteno 1188x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load