Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 21. jednání rady města Hejnice, konaného dne 26. listopadu 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a m ě s t a :

246/2012 PROJEDNALA  kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 231, 174, 198, 220, 229, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245/2012

247/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2012. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

248/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh rozpočtu roku 2013. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení.

249/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 31 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.

250/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. bytu 5 v čp. 168 , Hejnice, ul. P.Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.

251/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 10, Hejnice, Sídliště 532. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.

252/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení podnájmu pronajatého městského bytu na dobu jednoho roku a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

253/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se umožnění podnájmu pronajatého městského bytu na dobu jednoho roku a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

254/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace.

255/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Ferdinandova a rozhodla se žádosti  z části vyhovět.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá středisku služeb zřídit v této části veřejné osvětlení.

256/2012 PROJEDNALA žádost společnosti Středisko pro ranou péči o.p.s., týkající se poskytnutí finančního příspěvku na poskytování sociálních služeb této společnosti na rok 2013 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

257/2012 PROJEDNALA žádost MCDO Hejnice, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na akci „Tajemství adventní neděle“, která se konala ve dnech 24.11.2012 - 25.11.2012 a rozhodla se akci podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.

258/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se záměru vybudování rozhledny Na chatkách a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a pozvat ho na první jednání  ZM v roce 2013.

259/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se nákupu šatních školních skříněk pro žáky ZŠ Hejnice a rozhodla se žádostí zabývat. Ukládá starostovi projednat možnost nákupu s ředitelem ZŠ.

260/2012 PROJEDNALA a ukončuje nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 32/1 o výměře 270 m2  v k.ú. Hejnice dohodou. Ukládá tajemníkovi nájemce informovat a smlouvu ukončit.

261/2012 PROJEDNALA a ukončuje nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 936/3 o výměře 280 m2 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi nájemce informovat a nájemní smlouvu vypovědět.

262/2012 PROJEDNALA a schválila zprávu z kontroly rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města určených na činnost neziskových a sportovních organizací s výhradami. Ukládá finančnímu odboru vyzvat kontrolované organizace k nápravě zjištěných nedostatků.

Jiří Horák  -  starosta města

Jaroslav Demčák  -  místostarosta města

28.11.2012 15:38:10 | přečteno 1148x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load