Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice -

 

U S N E S E N Í

 

z 20. jednání rady města Hejnice, konaného dne 12. listopadu 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

 


Rada  města :

 

231/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 224, 227, 228, 230/2012Prodlužuje termín usn.č.: 174, 198, 220, 229/2012 do 26. 11. 2012.

232/2012 PROJEDNALA avzala na vědomíinformace o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a

Mateřská škola Hejnice předložené ředitelem organizace.

 

233/2012 PROJEDNALA   zprávu auditora o výsledku prověrky účetní uzávěrky příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Lázeňská 406, 463 62

Hejnice, IČO: 70695911,  za rok 2011 a k datu 30. 6. 2012.

Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením příspěvkové organizace s výhradami. Zjištěné méně

závažné chyby a nedostatky bere na vědomí. Ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit návrh opatření k jejich nápravě do 26. 11. 2012. Ukládá finančnímu odboru provést následnou kontrolu nápravy stavu do 30. 4. 2013.

234/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2013.

235/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2012.

236/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města. Ukládá

tajemníkovi vypracovat inventarizační příkaz.
Projednala a schvaluje plán inventarizace na rok 2012 a proškolení inventarizačních komisí. Ukládá

starostovi zajistit řádný průběh inventarizace roku 2012.

237/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 495 č. bytu 3, Hejnice, Nádražní ul. Ukládá finančnímu

odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 26. 11. 2012

238/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598 č. bytu 34, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru

informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 26. 11. 2012

239/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 532 č. bytu 4, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru

informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 26. 11. 2012

240/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v čp. 5 č. bytu 36, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru

informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 26. 11. 2012

241/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 5 č. bytu 20, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu

odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 26. 11. 2012

242/2012 PROJEDNALA stížnost na nájemníky v domě čp. 601, týkající se opakovaného protékání vody

stropem a častý hluk nad ordinací praktického lékaře. Ukládá vedoucímu střediska služeb prověřit situaci a podat RM

informaci o zjištěném stavu. Termín: 26. 11. 2012

243/2012 PROJEDNALA záměr města, týkající se nákupu státních dluhopisů. Ukládá starostovi podat žádos

o úpis státních dluhopisů a předložit nákup dluhopisů ZM ke schválení. Termín: 16. 11. 2012

244/2012 PROJEDNALA a schválila žádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 na dobu určitou

od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2013 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele

informovat, ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 26. 11. 2012

245/2012 PROJEDNALA žádost  právního zástupce, týkající se finanční úhrady dle rozsudku OS Příbram a

jejího rozložení do splátkového kalendáře a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh splátek ZM ke

schválení. Termín: 16. 11. 2012

Jiří Horák, starosta

Jaroslav Demčák,  místostarosta  

 

14.11.2012 14:59:09 - aktualizováno 14.11.2012 14:59:18 | přečteno 1238x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load