Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 19. jednání rady města Hejnice, konaného dne 29. října 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a m ě s t a :

224/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 216, 197, 221, 222/2012. Prodlužuje termín usn.č. 174, 198, 220/2012 do 12.11.2012.

225/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. za rok 2012 a výhled do roku 2013.

226/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti  Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa za rok 2012.

227/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci bytového jádra v nájemním bytě ve vlastnictví města Hejnice a rozhodla se tuto rekonstrukci podpořit částkou do výše 20.000,- Kč. Ukládá středisku služeb částku proti dokladům vyplatit. 

228/2012 PROJEDNALA opakovanou žádost, týkající se prodloužení nájemní smlouvy do konce měsíce listopadu 2011 z důvodu vyřízení hypotéky na zakoupení vlastního bytu a rozhodla se nájemní smlouvu na byt v čp. 596 naposledy prodloužit do 30.11. 2012. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku a vypracovat novou nájemní smlouvu.

229/2012 PROJEDNALA žádost , týkající se odvedení dešťové vody z komunikace na Ferdinandově a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi zajistit zpracování projektové dokumentace a zařazení odvodnění do investičních akcí roku 2013.

230/2012 PROJEDNALA žádost ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se převedení části ušetřených finančních prostředků z kapitoly investic na prostředky neinvestiční a rozhodla se předložit tuto žádost ZM ke schválení.

Jiří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák  -  místostarosta

31.10.2012 11:14:31 | přečteno 1156x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load