Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

 - Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 16. jednání rady města Hejnice, konaného dne 17. září  2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a m ě s t a :

190/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 176, 143, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189/2012. Prodlužuje termín usn.č. 174/2012 do 1. října 2012. Ruší usn.č. 180/2012.

191/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 23 v čp. 598, Hejnice, Nádražní ul.. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 1. 10. 2012

192/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. bytu 35 v čp. 531/3 , Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 1. 10. 2012

193/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, č. bytu 15 v čp. 617 , Hejnice, Lázeňská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 1. 10. 2012

194/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 10 v čp. 581, Hejnice, Nádražní ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 1. 10. 2012

195/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení nájemní smlouvy o dva měsíce z důvodu vyřízení hypotéky na zakoupení vlastního bytu a rozhodla se nájemní smlouvu na byt v čp. 596 prodloužit do 31. 10. 2012. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 1. 10. 2012

196/2012 PROJEDNALA na návrh ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice,  odpis dlužné pohledávky za stravné a s odpisem pohledávky ve výši 2.288,- Kč souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. 10. 2012

197/2012 PROJEDNALA návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Hejnice a firmou RWE GasNet s.r.o., týkající se pozemku p.č. 859/10 a se smlouvou souhlasí. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 1. 10. 2012

198/2012 PROJEDNALA návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Hejnice a firmou RWE GasNet s.r.o., týkající se pozemku p.č. 1264/1 a se smlouvou souhlasí. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 1. 10. 2012

199/2012 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice, týkající se finančního příspěvku na tradiční soutěž v požárním útoku, konanou dne 22. 9. 2012 v Hejnicích jako Memoriál Alexandra Juklíčka a rozhodla se akci podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.  Termín: 1. 10. 2012

Jiří Horák starosta

Jaroslav Demčák místostarosta 

19.9.2012 12:43:53 | přečteno 1337x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load