Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

  - Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 15. jednání rady města Hejnice, konaného dne 03. září  2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


R a d a m ě s t a :

176/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175/2012. Prodlužuje termín usn. č. 143,174/2012 do 17. září 2012, usn. č.170/2012 do 19.září 2012 a usn.č.54/2012 do 15.října 2012

177/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za 1.pololetí r. 2012. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.  Termín: 19.09.2012

178/2012 PROJEDNALA  a vzala na vědomí informaci místostarosty o stavu zajištěnosti příprav na zimní období 2012-2013. Ukládá starostovi  předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 19.09.2012

179/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1, č. bytu 8 v čp. 598, Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 17.09. 2012

180/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3, č. bytu 10 v čp. 581, Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 17.09. 2012

181/2012 PROJEDNALA  na návrh finančního odboru odpis dlužné pohledávky za nájemné z důvodu úmrtí dlužníka a s odpisem pohledávky ve výši 11 794,- Kč souhlasí. Ukládá finančnímu odboru odpis pohledávky zajistit.  Termín: 17.09.2012

182/2012 PROJEDNALA  nabídku Fakulty umění a architektury TUL a nabídku odmítla. Ukládá starostovi zástupce TUL informovat . Termín: 17.09.2012

183/2012 PROJEDNALA žádost Rytířů řádu Svatého Václava, týkající se bezúplatného pronájmu parčíku před MCDO pro jejich charitativní akci, konanou dne 19.09.2012 a bezúplatným pronájmem prostranství souhlasí. Ukládá tajemníkovi zástupce žadatele informovat. Termín: 17.09.2012

184/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci politického uskupení Starostové pro Liberecký kraj, o jejich předvolební akci, která proběhne dne 02.10.2012 od 10:00 do 12:00 hodin v parčíku před Poštou v Hejnicích.

185/2012 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí účelového daru ve výši 25 000,- Kč od firmy Knorr –Bremse Stráž nad Nisou a s darem souhlasí.Ukládá starostovi předložit přijetí tohoto daru ZM ke schválení. Termín: 19.09.2012

186/2012 PROJEDNALA  žádost MCDO Hejnice, týkající se pořádání akce pro Technickou univerzitu Liberec v klášterní zahradě ve dnech 3.9. a 6.9.2012 a s pořádáním akce souhlasí.Zároveň souhlasí s posunutím začátku nočního klidu v této lokalitě od 23 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 17.09.2012

187/2012 PROJEDNALA  žádost vedoucí městské knihovny, týkající se změny výpůjční doby v knihovně a se žádostí souhlasí.Určuje jako výpůjční dny pondělí a středu vždy od 13:00 do 18:00 hod. s platností od 17.09.2012. Ukládá tajemníkovi vedoucí městské knihovny informovat. Termín: 17.09.2012

188/2012 PROJEDNALA nabídku společnosti Vita software, týkající se využití jejich modulů a nabídku přijala.Ukládá starostovi uzavřít se společností Vita software příslušnou smlouvu. Termín: 17.09.2012

189/2012 PROJEDNALA žádost  Občanského sdružení Za lepší Hejnice, týkající se podpory kulturní akce Hejnické babí léto, konané dne 15.09.2012 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem kina, divadelní přístavby a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Zároveň souhlasí s posunutím začátku nočního klidu v den akce na 24:00 hodin.Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 17.09.2012

Jiří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

5.9.2012 14:19:05 | přečteno 1210x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load