Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

  - Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 14. jednání rady města Hejnice, konaného dne 20. srpna  2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

R a d a m ě s t a :

156/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.:130, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155/2012. Ruší usn. č. 136, 154/2012. Prodlužuje termín usn. č. 143/2012 do 3. září 2012.

157/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 31 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou  nájemní smlouvu. Termín: 3. 9. 2012

158/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 19 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 9. 2012

159/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 5 v čp. 580, Hejnice, Nádražní ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 3. 9. 2012

160/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3, č. bytu 2 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 9. 2012

161/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 13 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. . Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 3. 9. 2012

162/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 2 v čp. 514, Hejnice,  Nádražní ul.  Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 3. 9. 2012

163/2012 PROJEDNALA stížnost nájemníků domu čp. 598, Hejnice, Nádražní ul.,  na porušování domovního řádu a rozhodla se nájemní smlouvu na uvedený byt uživateli neprodloužit. Ukládá finančnímu odboru uživatele bytu informovat. Termín: 3. 9. 2012

164/2012 PROJEDNALA žádost základní organizace ČZS DAGLA o finanční příspěvek na podporu mezinárodní výstavy jiřinek, která se koná 7. 9. 2012 v Hejnicích a rozhodla se akci podpořit finanční částkou 1.500,- Kč. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 3. 9. 2012

165/2012 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení Jizerské aktivity, týkající se spolupráce při organizování Jizerské noty 2012. Rozhodla se tuto akci podpořit částkou 5.000,- Kč a bezplatným pronájmem kina a divadelní přístavby. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.Termín: 3. 9. 2012

166/2012 PROJEDNALA nabídku firmy Malované Mapy s.r.o., Zlín, týkající se zapojení města Hejnice do projektu vytvoření malované mapy regionu a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi firmu Malované Mapy s.r.o., informovat. Termín: 3. 9. 2012

167/2012 PROJEDNALA nabídku Malostranského nakladatelství na zakoupení několika výtisků knihy Dávné pověsti národa Českého a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi vydavatele knihy informovat. Termín: 3. 9. 2012

168/2012 PROJEDNALA nabídku Agentury pro sociální začleňování, týkající se zapojení města do projektu sociálně vyloučených lokalit a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi agenturu informovat. Termín: 3. 9. 2012

169/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 793/28 o výměře 104 m2  v k.ú. Hejnice za účelem využití jako zahrádky a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 9. 2012

170/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 12/1 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi zajistit geometrické oddělení pozemku a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 3. 9. 2012

171/2012 PROJEDNALA podnět, týkající se řešení situace kolem autobusové zastávky na otočce autobusu ve Ferdinandově a podnět přijala. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 3. 9. 2012

172/2012 PROJEDNALA žádost TJ Autobrzdy Hejnice, týkající se posunutí počátku nočního klidu ze dne 8. 9. 2012 na 9. 9. 2012 z důvodu akce, která se koná v areálu TJ Autobrzdy Hejnice a se žádostí souhlasí. Stanovuje začátek nočního klidu dne 9. 9. 2012 na 1:00 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 3. 9. 2012

173/2012 PROJEDNALA žádost Sdružení linka bezpečí, týkající se finanční podpory této organizace a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 3. 9. 2012

174/2012 PROJEDNALA podnět občanů Hejnic – Skalního města, týkající se řešení odvodnění a stavu komunikací v této lokalitě a podnět přijala. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.  Termín: 3. 9. 2012

175/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se prověření výstavby bariéry mezi pozemkem a předala podnět k prošetření stavebnímu úřadu.

Jiří Horák  -  starosta města

Jaroslav Demčák  - místostarosta

22.8.2012 12:22:32 | přečteno 1410x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load