Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne 25. června 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města :

130/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 122, 79, 113, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 50, 98, 104, 106, 117, 118/2012, 197/2010. Ruší usn.č. 119/2012.

131/2012 Vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti městského úřadu k 25. 6. 2012.

132/2012 Vzala na vědomí informaci kronikářky o stavu městské kroniky.

133/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 18 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 10. 7. 2012

134/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 24 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul.  Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 10. 7. 2012

135/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1, č. bytu 5 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 10. 7. 2012

136/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3, č. bytu 2 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 10. 7. 2012

137/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1, č. bytu 16 v čp. 598. Hejnice, Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 10. 7. 2012

138/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 18 v čp. 533, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 10. 7. 2012

139/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 937/6 a části pozemku 936/3 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 10. 7. 2012

140/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 937/96 ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit. Ukládá starostovi po uplynutí zákonné lhůty předložit pronájem pozemku RM ke schválení. Termín: 10. 7. 2012

141/2012 ROZHODLA o vzniku pracovního místa s platností od 1. 7. 2012 v souvislosti s provozem městského kina. Ukládá tajemníkovi v termínu do 30. 6. 2012 přijmout zaměstnance na částečný pracovní úvazek na pozici technický pracovník kina. Termín: 1. 7. 2012

142/2012 PROJEDNALA a schválila s platností od 1. 8. 2012 platový výměr řediteli Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi platový výměr zpracovat.Termín: 10. 7. 2012

143/2012 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se odpisu nevymahatelné pohledávky ve výši 2.288,- Kč a své rozhodnutí odložila do dalšího jednání RM. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 10. 7. 2012

144/2012 PROJEDNALA a schválila odměnu ve výši 40.000,- Kč , řediteli Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace za jeho dlouholetou činnost ve funkci ředitele. Termín: 10. 7. 2012

 145/2012 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 6/2012  ve výši 40.000,- Kč jako neinvestiční příspěvek rozpočtu ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvková organizace. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Termín: 10. 7. 2012

146/2012 PROJEDNALA a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 ve výši 21.000,-  Kč na úhradu informačních panelů.

147/2012 PROJEDNALA a schválila provozní řád koupaliště, který vstoupí v platnost 1. 7. 2012. Ukládá místostarostovi provozní řád koupaliště zveřejnit. Termín: 1. 7. 2012

148/2012 PROJEDNALA a schválila žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se převodu zůstatku rezervního fondu příspěvkové organizace z roku 2011 na rok 2012. Ukládá starostovi předložit převod prostředků ZM ke schválení.

Jiří Horák

starosta města

Jaroslav Demčák

místostarosta

 

 

28.6.2012 12:42:07 - aktualizováno 28.6.2012 12:49:56 | přečteno 1110x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load