Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 12. jednání rady města Hejnice, konaného dne 4. června 2012 v 16.00 hodin

v kanceláři starosty města


Rada  města :

122/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 107, 109, 110, 111,  112, 114, 115, 116, 121, 120/2012. Prodlužuje termín usn.č.: 79, 113/2012 do 25. 6. 2012

123/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o plnění všech usnesení rady a zastupitelstva města do 4. 6. 2012.

124/2012 PROJEDNALA závěrečný účet hospodaření města za rok 2011. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. Termín: 20. 6. 2012

125/2012 PROJEDNALA žádost společnosti Singltrek pod Smrkem o.p.s., týkající se poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na údržbu singltrekových stezek a rozhodla se poskytnout příspěvek ve výši 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a finanční příspěvek vyplatit.  Termín: 25. 6. 2012

126/2012 PROJEDNALA  žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 793/28 o výměře 266 m2 v k.ú. Hejnice, v majetku města Hejnice a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25. 6. 2012

127/2012 ODVOLÁVÁ s platností k 31. 7. 2012  ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvková organizace. Ukládá starostovi ředitele ZŠ a MŠ Hejnice písemně informovat. Termín: 20. 6. 2012

128/2012 JMENUJE do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvková organizace, s platností od 1. 8. 2012. Ukládá starostovi vyhotovit jmenovací dokumenty.  Termín: 20. 6. 2012

 129/2012 POVOLUJE na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ Hejnice výjimku v počtu dětí ve dvou odděleních v MŠ 2, a to na 27 dětí v každém oddělení. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat.

6.6.2012 8:39:09 | přečteno 1223x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load