Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. mimořádné jednání RM

- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

z 1.  mimořádného jednání rady města  Hejnice, konaného dne 2. července 2012 v 16. 00 hod. v kanceláři starosty města.


Rada města :

149/ 2012  RUŠÍ  usnesení  č. 136/2012.

150/ 2012 PROJEDNALA žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s., týkající se zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 620/17, 749/2, 1302/3, 1303/1 a 1303/5 z důvodu uložení kabelu vysokého napětí a se zřízením věcného břemene vyslovila souhlas za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi firmu ČEZ Distribuce, a.s., informovat.

151/ 2012 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny z rodinné perspektivy „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského daru na akci konanou od 26.7.do 29.7.2012 v Hejnicích a schválila částku 4.000,-Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.

152/ 2012 PROJEDNALA výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 793/6 ve vlastnictví města Hejnice, uzavřené mezi městem Hejnice a M.H. a souhlasí s ukončením nájmu k 1. 9. 2012. Ukládá tajemníkovi nájemkyni informovat.

153/ 2012 PROJEDNALA a schválila záměr města týkající se pronájmu části pozemku p.č. 793/28 ve vlastnictví města Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

154/ 2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3, č. bytu 2 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.

155/ 2012 PROJEDNALA žádost, týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí za účelem zřízení vodovodní přípojky v tělese komunikace p.č. 1331 v k.ú. Hejnice a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít po jejím předložení žadatelem.

Jiří  Horák, starosta města

Jaroslav Demčák,  místostarosta  města

3.7.2012 13:38:03 - aktualizováno 3.7.2012 13:40:51 | přečteno 1268x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load