Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

USNESENÍ

z 9. jednání rady města Hejnice, konaného dne  2.5. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada města:

97/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 82, 37, 70, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 54, 39/2011 a ruší usnesení č. 70/2011

98/2011 VZALA NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o přípravě rekreační a turistické sezony na rok 2011.

99/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 581, Nádražní ul.,  č. bytu 12 . Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 16. 5. 2011

100/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 5, Jizerská ul.,  č. bytu 44. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 16. 5. 2011

101/2011   PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 5, Jizerská ul., č. bytu 19 . Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele.  Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 16. 5. 2011

102/2011  PROJEDNALA a schválila na návrh starosty snížení nenárokové složky platu řediteli ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ  a MŠ Hejnice informovat a vypracovat nový platový výměr. Termín: 16. 5. 2011

103/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se koupě části pozemku  p.č. 936/3 o velikosti cca 875 m2 v k.ú Hejnice, a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 16. 5. 2011

104/2011 PROJEDNALA nabídku Českého varhanního festivalu o.s., týkající se možnosti zapojení se města do projektu 5. ročníku Českého varhanního festivalu a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 16. 5. 2011

5.5.2011 10:01:15 | přečteno 1347x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load