Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

USNESENÍ

z 8. jednání rady města Hejnice, konaného dne  18. 4. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada  města :

82/2011   PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 71, 73, 74, 75, 76, 80, 81/2011.  Prodlužuje termín usn.č. 37, 79/2011 do 2. května 2011.

83/2011 Vzala na vědomí přípravu ZM na 27. 4. 2011.

84/2011 Vzala na vědomí děkovný dopis ředitele územního obvodu Bruntál HZS Moravskoslezského kraje, hodnotící účast psovodů SDH Hejnice na výcvikovém soustředění pořádaném HZS Moravskoslezského kraje.

85/2011 PROJEDNALA žádost o pořízení změny územního plánu města Hejnice a žádost zamítla s tím, že požadavek zahrne do návrhu zadání nového územního plánu města. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 5. 2011

86/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se ukončení nájmu pozemku p.č. 1430 v k.ú Hejnice, a s žádostí souhlasí. Zároveň vzala na vědomí ukončení využívání sociálního zařízení v areálu koupaliště tímto nájemcem. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 5. 2011

87/2011 PROJEDNALA žádost , týkající se pronájmu pozemku p.č. 1430 v k.ú. Hejnice o výměře 100 m2, a s žádostí souhlasí za cenu 6.000,- Kč a rok. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 2. 5. 2011

88/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části sociálního zařízení koupaliště v době provozu občerstvovacího stánku u koupaliště a se žádostí souhlasí za smluvní nájemné 1.500,- Kč/měsíc + 20% DPH po dobu provozu občerstvovacího stánku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi nájemní smlouvu uzavřít.  Termín: 2. 5. 2011

89/2011 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice, týkající se finančního příspěvku na akci „Pálení čarodějnic“ ve výši 3.000,- Kč, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 2. 5. 2011

90/2011 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se finančního příspěvku na akci „Pálení čarodějnic“ ve výši 2.000,- Kč, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.  Termín: 2. 5. 2011

91/2011 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se poskytnutí finančního příspěvku na zajištění akce „Pohádkový les 2011“, která se bude konat v rámci oslav MDD a rozhodla se tuto akci podpořit částkou 5.000,- Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 2. 5. 2011

92/2011 PROJEDNALA návrh ředitele ZŠ Hejnice na úpravu provozu MŠ v době letních prázdnin a s návrhem nesouhlasí. Ukládá řediteli příspěvkové organizace provoz MŠ v době prázdnin zajistit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 5. 2011

93/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu místnosti občanské vybavenosti v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice, dne 1. 6. 2011 od 10:00 do 13:00 hodin a pronájem schválila za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 5. 2011

94/2011 PROJEDNALA a schválila na návrh střediska služeb změnu ceníku ekonomických činností. Změna vstupuje v platnost 1. 5. 2011. Ukládá finančnímu odboru změnu do ceníku ekonomických činností zapracovat. Termín: 2. 5. 2011

95/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se poskytnutí bytu a žádost zamítla s tím, že město momentálně žádný vhodný byt nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 5. 2011

96/2011 PROJEDNALA a schvaluje rozpočtové opatření č.  4 ve výši 25.000,- Kč na zajištění přístupu k právním  předpisům.Ukládá tajemníkovi přístup zajistit. Termín: 2. 5. 2011

26.4.2011 8:03:17 | přečteno 1491x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load