Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

USNESENÍ

ze 7. jednání rady města Hejnice, konaného dne  4. 4. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada  města :

71/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 61, 53, 63, 64, 65, 67, 69/2011. Prodlužuje termín usn. č. 37, 70/2011 do 18.4.2011.

72/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace starosty o zajištění investičních akcí města.

73/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3, č. bytu 4 v čp. 514, Hejnice, Nádražní ul. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 18. 4. 2011

74/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 18 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 18. 4. 2011

75/2011 PROJEDNALA žádost sdružení Hope and Help o.p.s., týkající se možnosti poskytnutí nebytového prostoru k vybudování půjčovny pomůcek a schválila k tomuto účelu pronájem nebytového prostoru v čp. 96 v Hejnicích za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat nájemní smlouvu a informovat žadatele.  Termín: 18. 4. 2011

76/2011 PROJEDNALA návrh ředitele ZŠ a MŠ Hejnice na zajištění provozu MŠ a školní jídelny v době letních prázdnin a požaduje doplnění dalších informací. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 18. 4. 2011

77/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení stavebního pozemku p.č. 937/102 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 18. 4. 2011

78/2011 PROJEDNALA návrh smlouvy mezi Lesy České republiky a.s., a městem Hejnice, týkající se  pozemku p.č.1371/1 v k.ú Hejnice vedeného jako vodní plocha. Smyslem smlouvy je záměr „Revitalizace pramenné části Černého Potoka“, kterou budou provádět Lesy České republiky a.s. Ukládá starostovi smlouvu předložit ZM ke schválení. Termín: 27. 4. 2011

79/2011 PROJEDNALA a schválila na návrh tajemníka vypovězení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1099/1 a 1104/10 v k.ú. Hejnice sportovnímu klubu  BIKEFREAKS Hejnice. Důvodem výpovědi nájemní smlouvy je neuhrazení nájemného za předchozí období. Ukládá tajemníkovi nájemní smlouvy vypovědět. Termín: 18. 4. 2011

80/2011 PROJEDNALA žádost firmy RWE GasNet, s.r.o., týkající se uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby „Rekonstrukce MS Hejnice – Zátiší – přeložka“. Ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít. Termín: 18. 4. 2011

81/2011 PROJEDNALA žádost , týkající se umístění reklamy na restauraci Ořešník , na pozemku p.č. 256/1 v majetku města a žádost schválila za smluvní cenu 5.000,- Kč za kalendářní rok včetně DPH. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. 

6.4.2011 13:31:18 | přečteno 1396x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load