Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

USNESENÍ

z 5. jednání rady města Hejnice, konaného dne 7. 3. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

45/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 33, 2, 15, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/2011, 228/2010. Prodlužuje termín usn.č. 37/2011 do 21.3.2011.

46/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace starosty o zajištění investičních akcí města.

47/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty, týkající se organizačního zabezpečení poutě 2011.

48/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 2 v čp. 593, Hejnice,ul. P. Bezruče. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 21. 3. 2011

49/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 2 v čp. 596, Hejnice. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 21. 3. 2011

50/2011 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Jezdecké stezky Libereckého kraje, týkající se záměru vzniku jezdecké stezky s využitím polních a lesních cest na území města Hejnice, a se záměrem vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 3. 2011

51/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se poskytnutí pronájmu veřejného prostranství v Nádražní ulici pro umístění mobilního stánku rychlého občerstvení, a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 3. 2011

52/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 10,5 m2 v majetku města Hejnice, a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 21. 3. 2011

53/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 1856 m2 v majetku města Hejnice, a se žádostí souhlasí za nájemné 1.000,- Kč a rok. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 21. 3. 2011

54/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 247 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 472 m2 v majetku města Hejnice, a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 21. 3. 2011, předložení ZM: 27. 4. 2011

55/2011 PROJEDNALA žádost týkající se umístění fotovoltaické elektrárny na střeše jejich rodinného domu, a s umístěním vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 3. 2011

56/2011 PROJEDNALA a schválila na návrh tajemníka rozpočtové opatření č. 2/2011 ve výši 6.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s vybavením kanceláře stavebního úřadu.

57/2011 PROJEDNALA výzvu města Chlumce nad Cidlinou adresovanou vládě a Parlamentu ČR, týkající se rozpočtového určení daní od roku 2012 a rozhodla se tuto výzvu podpořit. Ukládá starostovi výzvu podepsat a doručit zasílateli. Termín: 21. 3. 2011

58/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci společnosti Člověk v tísni o.p.s., týkající se přehledu poskytnuté pomoci obyvatelům města po povodni 2010.

59/2011 PROJEDNALA nabídku firmy GEFOS a.s., Praha, týkající se zhotovení leteckých snímků města a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu GEFOS a.s., informovat. Termín: 21. 3. 2011

60/2011 PROJEDNALA a stanovila cenu vyřazených školních lavic a židlí určených k prodeji jednotlivým zájemcům. Ukládá finančnímu odboru informovat ředitele školy. Termín: 21. 3. 2011

14.3.2011 11:23:07 | přečteno 1424x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load