Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

USNESENÍ

z 4. jednání rady města Hejnice, konaného dne 21. 2. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada měst a:

33/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32/2011.
RUŠÍ usnesení č. 30/2011.

34/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 594 Hejnice, č. bytu 10. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat nájemní smlouvu. Termín: 7. března 2011

35/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 580 Hejnice, č. bytu 2. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat nájemní smlouvu. Termín: 7. března 2011

36/2011 PROJEDNALA žádost Kruhu přátel hudby při MCDO Hejnice, týkající se sponzorování koncertů v Bazilice v Hejnicích, a schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru příspěvek vyplatit. Termín: 7. března 2011

37/2011 PROJEDNALA žádost společnosti Hope and Help o.p.s., týkající se poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů spojených s výjezdem lékařsko-zdravotnického týmu do rumunského Banátu, kde žijí čeští rodáci a rozhodla se akci podpořit částkou 1.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru příspěvek vyplatit. Termín: 7. března 2011

38/2011 PROJEDNALA žádost týkající se Mezinárodní výstavy jiřinek a soutěže mladých aranžérů, konané 9. - 11. 9. 2011 v areálu MCDO Hejnice a rozhodla se akci podpořit poskytnutím putovního poháru pro vítěze soutěže v částce do 1.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. března 2011

39/2011 PROJEDNALA žádost Správy železniční a dopravní cesty Liberec, týkající se převodu pozemku p.č. 1328 v k.ú. Hejnice o výměře 5 m2 ve vlastnictví města Hejnice. Důvodem žádosti je narovnání vlastnických vztahů. RM s předloženou žádostí souhlasí a ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit. Termín: 7. března 2011.

40/2011 PROJEDNALA nabídku firmy GEOGALILEO kartografie Brno s.r.o., týkající se zařazení profilu města do turistické mapy „Poznáváme kraje České republiky“ a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. března 2011

41/2011 PROJEDNALA nabídku firmy BAOBAB - péče o zeleň s.r.o., týkající se údržby významného stromu rostoucího v k.ú. Hejnice a žádost odmítla s tím, že uvedený strom roste na pozemku, který není v majetku obce. Ukládá tajemníkovi firmu informovat. Termín: 7. března 2011

42/2011 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení stavebního pozemku p.č. 932/8 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. .Termín: 23. února 2011

43/2011 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení stavebního pozemku p.č. 932/10 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 23. února 2011

44/2011 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu místnosti občanské vybavenosti v čp. 5 v Hejnicích dne 6. 3. 2011 od 14:00 do 16:00 hodin a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. března 2011

27.2.2011 13:58:06 | přečteno 1430x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load