Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

USNESENÍ

ze 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 7. 2. 2011 v 17.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

23/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:12, 13, 14, 20, 22, 16, 17, 18, 19, 21/2011.

24/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o hlavních úkolech roku 2011 z pohledu MH a SBH.

25/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2010 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 23. 2. 2011 ke schválení. Termín: 23.2.2011

26/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 4 v čp. 581. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

27/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 515, byt č. 2. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

28/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 601 č. bytu 10. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

29/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598, byt č. 32. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

30/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 čp. 580, byt č. 2. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

31/2011 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4008997/001 ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s., na pozemcích p.č. 78, 82/5, 84/2, 95/3, 91/1, 90/2 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 403 bm za částku 50,- Kč/1 bm. Ukládá starostovi Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 21.2.2011

32/2011 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se pronájmu městského kina dne 26. 2. 2011 od 19:00 do 01:00 hodin dne 27. 2. 2011 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21.2.2011

9.2.2011 16:09:03 | přečteno 1314x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load