Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

USNESENÍ

z  21. jednání rady města Hejnice, konaného dne 28. 11. 2011 v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada  města :

259/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 246, 249, 251, 253, 255, 256, 257, 258/2011.  Prodlužuje termín usn.č.: 140, 146, 232/2011 do 12. 12. 2011.  Ruší usn. č.: 250, 252/2011

260/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2011. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 14. 12. 2011

261/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh úpravy rozpočtu roku 2011. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 14. 12. 2011

262/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh rozpočtu roku 2012. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení. Termín: 14. 12. 2011

263/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 6 v čp. 532, Hejnice, Sídliště. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 12. 12. 2011

264/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 34 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 12. 12. 2011

265/2011 PROJEDNALA a schválila žádost o výměnu bytů  v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat  nové nájemní smlouvy. Termín: 12. 12. 2011

266/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se umožnění podnájmu pronajatého městského bytu na dobu jednoho roku a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 12. 12. 2011

267/2011 PROJEDNALA  nabídku, týkající se zpracování nového povodňového plánu a nabídku přijala. Ukládá tajemníkovi firmu informovat. Termín: 12. 12. 2011

268/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení nefunkčního travního traktůrku za cenu stanovenou odbornou firmou a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi zajistit odborné posouzení ceny.  Termín: 12. 12. 2011

269/2011 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se použití finančního daru ve výši 20.000,- Kč od firmy Knorr-Bremse na vybavení 3. MŠ.  Ukládá starostovi předložit žádost o využití finančního daru ZM ke schválení. Termín: 14. 12. 2011

270/2011 PROJEDNALA nabídku občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a s nabídkou souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 14. 12. 2011

30.11.2011 12:57:52 | přečteno 1441x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load