Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

USNESENÍ

z  20. jednání rady města Hejnice, konaného dne 14. 11. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada  města :

246/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 234, 237, 241, 244/2011.  Prodlužuje termín usn.č.:  140, 146, 232/2011. Ruší usn.č.: 238, 239, 240/2011

247/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2012.

248/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2011.

249/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města. Ukládá tajemníkovi vypracovat inventarizační příkaz.
PROJEDNALA a schvaluje plán inventarizace na rok 2011, proškolení inventarizačních komisí a Směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků. Ukládá starostovi zajistit řádný průběh inventarizace roku 2011.

250/2011 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 6 v čp. 532, Hejnice, Sídliště. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 28. 11. 2011

251/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 2 v čp. 303, Hejnice, Jizerská.Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 28. 11. 2011

252/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 34 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 28. 11. 2011

253/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se podpory Mcentra pro děti s postižením, formou fakturace výkonů městu Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.  Termín: 28. 11. 2011

254/2011 VZALA NA VĚDOMÍ děkovný dopis Diakonie Broumov, týkající se organizace humanitní sbírky textilního materiálu v roce 2011.

255/2011 PROJEDNALA  žádost Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace, týkající se finanční podpory ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ částkou 5.000,- Kč a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 28. 11. 2011

256/2011 PROJEDNALA nabídku Libereckého deníku, týkající se placené inzerce ve speciální příloze „Vánoce 2011“ a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 28. 11. 2011

257/2011 PROJEDNALA nabídku Krajské správy Libereckého kraje, týkající se bezúplatného převodu komunikace III/29016 Hejnice – Ferdinandov do majetku města Hejnice a nabídku odmítla. Ukládá starostovi Krajskou správu Libereckého kraje informovat.  Termín: 28. 11. 2011

258/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a žádost zamítla s tím, že město s prodejem tohoto pozemku do budoucna neuvažuje. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

21.11.2011 13:44:29 | přečteno 1582x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load