Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

USNESENÍ

z  18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 31.10. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

234/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:  225, 213, 230, 231, 233/2011.  Prodlužuje termín usn.č.: 140, 146, 232/2011

235/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. za rok 2011 a výhled do roku 2012.

236/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa za rok 2011.

237/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3, č. bytu 12 v čp. 532, Hejnice, Sídliště. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2011

238/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 6 v čp. 532, Hejnice, Sídliště.Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2011

239/2011 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 2 v čp. 303, Hejnice, Jizerská ul.Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2011

240/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 34 v čp. 531, Hejnice, Sídliště.Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2011

241/2011 PROJEDNALA žádost,týkající se pronájmu garážového stání v čp. 5 na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 3. 2012 a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 14.11.2011

242/2011 PROJEDNALA a schvaluje zadání návrhu nového organizačního řádu městského úřadu, který bude v souladu s aktuální legislativou. Ukládá tajemníkovi návrh nového organizačního řádu zpracovat.  Termín: 12. 12. 2011

243/2011 PROJEDNALA návrh tajemníka, týkající se úpravy výše příspěvku do sociálního fondu a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh na úpravu příspěvku do sociálního fondu ZM ke schválení. Termín: 14. 12. 2011

244/2011 PROJEDNALA a stanovila prodejní cenu jednoho výtisku Hejnického zpravodaje na 7,- Kč s platností od 1. 1. 2012. Termín: 1. 1. 2012

245/2011 PROJEDNALA žádost,týkající se odkoupení části pozemku p.č. 1290/1 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi zajistit geometrické oddělení pozemku a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení.  Termín: únor 2012

7.11.2011 13:45:51 | přečteno 1619x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load