Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

USNESENÍ

z  18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 17.10. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

225/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 216, 217, 221, 223, 214, 218, 219, 220, 222, 224,/2011. Prodlužuje termín usn.č. 140, 146, 213/2011 do 31. 10. 2011.

226/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění místních daní a poplatků ke dni 30. 9. 2011.

227/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o postupu investičních akcí města za rok 2011.

228/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí vyhodnocení rekreační a turistické sezony za rok 2011.

229/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o nezaměstnanosti na území města k 30. 9. 2011.

230/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení nájemní smlouvy na její užívaný byt ve vlastnictví města a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatelku.  Termín: 31.10.2011

231/2011 PROJEDNALA žádost , týkající se odkoupení části pozemku p.č. 1290/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a rozhodnutí odložila do příštího jednání RM. Termín: 31.10.2011

232/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se zřízení věcného břemene (právo chůze) ve prospěch žadatele a na jeho náklady na pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a rozhodnutí odložila do příštího jednání RM.  Termín: 31.10.2011

233/2011 PROJEDNALA žádost firmy KONTAKT – služby motoristům spol. s r.o., Turnov, týkající se umístění reklamního poutače na pozemku p.č. 12/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 31.10.2011

20.10.2011 8:07:39 | přečteno 1496x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load