Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání

USNESENÍ

ze  17. jednání rady města Hejnice, konaného dne 3.10. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

216/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:181, 205, 206, 207, 209, 211, 215/2011. Prodlužuje termín usn.č.: 128, 140, 146, 213, 214/2011; 179, 182, 208, 210, 212 /2011,  197 a  213/2010. Ruší usn.č. 204/2011. Termín : 17.10.2011

217/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně a zprávu o bezpečnostní situaci na území města.

218/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1, č. bytu 3, v čp. 252, Hejnice, Jizerská ul.  Ukládá  p.Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 17.10. 2011

219/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti  2 + KK, č. bytu 15, v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul.. Ukládá  p.Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 17.10. 2011

220/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 10, v čp. 530, Hejnice,Sídliště. . Ukládá p.Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 17.10.2011

221/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Hejnice za školní rok 2010-2011.

222/2011 PROJEDNALA žádost firmy HYDROPROJEKT CZ, týkající se udělení souhlasu se vstupem na pozemky ve vlastnictví města, při stavebních pracích spojených s nápravou povodňových škod na korytu řeky Smědé a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 17.10.2011

223/2011 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č.12/2011 do výše 11 000 Kč,- na úhradu nákladů spojených s analýzou dopravní situace ve městě.

224/2011 STANOVUJE  s účinností od 01.11.2011 výši nájemného v bytech v majetku města na 35 Kč,- za 1 m2. Nájemné nebytového prostoru stanovuje ve výši 500Kč,- za 1 m2 a rok .Ukládá středisku služeb  zapracovat nájemné do nových nájemních smluv. Termín: 17.10.2011.

5.10.2011 13:11:46 | přečteno 1574x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load