Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

USNESENÍ

z  16. jednání rady města Hejnice, konaného dne 19. 9. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 

Rada  města :

203/2011  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 126, 127, 167, 174, 178, 184, 185, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 202,/2011. Prodlužuje termín usn.č.: 128, 140, 146, 179, 181,182/2011, 197 a 213/2010. Ruší usn.č. 158, 195/2011. Termín : 03.10.2011

204/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č.bytu 10, v čp. 530, Hejnice, Sídliště.  Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 03.10. 2011

205/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 5, v čp. 595, Hejnice. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 03.10. 2011

206/2011 PROJEDNALA žádost OS Most ke vzdělání, týkající se podpory modifikovaného projektu“ S Krakonošem u počítače „ a nabídku odmítla z důvodu naprostého fiaska předchozího projektu v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 03.10. 2011

207/2011 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice o poskytnutí finančního daru na 14. ročník mezinárodní soutěže žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou „ Hejnický dřevorubec 2011“ a rozhodla akci podpořit částkou 5 000 Kč,-. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 03. 10. 2011

208/2011 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se použití finančního daru ve výši 30 000 Kč,- od firmy Knorr-Bremse na nákup hraček pro 1.MŠ.  Ukládá starostovi předložit žádost o využití finan.daru ZM ke schválení. Terrmín: 14.12.2011

209/2011 PROJEDNALA žádost firmy Azyl pes Krásný Les o poskytnutí finančního daru na rekonstrukci psího útulku a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 2 000 Kč,-. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 03.10. 2011

210/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné. Ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Termín: 14.12.2011

211/2011 PROJEDNALA žádost firmy Progres Liberec s.r.o., týkající se uložení středotlaké plynovodní přípojky na pozemku p.č. 859/4 ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Souhlas je podmíněn uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, kterou zpracuje a předloží žadatel. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 03.10. 2011

212/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 935/7 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice o výměře 290 m2 do osobního vlastnictví a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr pozemek odproda zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení.  Termín: 14.12.2011

213/2011 PROJEDNALA žádost , týkající se povolení stavebních úprav jím pronajatého nebytového prostoru a se žádostí souhlasí za podmínek stanovených radou města. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 03.10.2011

214/2011 PROJEDNALA  žádost, týkající se pronájmu garáže v čp. 387, ul. P.Bezruče, Hejnice a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 03.10.2011

215/2011 PROJEDNALA  žádost , týkající se prodloužení nočního klidu dne 24.09.2011 z důvodu akce, která se koná v areálu hřiště TJ Autobrzdy Hejnice a se žádostí souhlasí. Stanovuje začátek nočního klidu dne 25.09.2011 na 0:00 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 03.10.2011

21.9.2011 10:00:11 | přečteno 1949x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load