Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

USNESENÍ

ze 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne  27. 6. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada města :

153/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 135, 62, 111, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 152/2011. RUŠÍ usnesení č.: 139/2011. Prodlužuje termín usnesení č.:  140, 146/2011 do 20. srpna 2011.

154/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 27 v čp. 601, Hejnice, Nádražní  ul.. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11. 7. 2011

155/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 3 v čp. 300, Hejnice, Jizerská  ul.  Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 11. 7. 2011

156/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se přidělení jiného městského bytu žadatelce a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 11. 7. 2011

157/2011 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení Jizerské aktivity, týkající se spolupráce při organizování Jizerské noty, rozhodla se tuto akci podpořit částkou 5.000,- Kč a bezplatným pronájmem kina a divadelní přístavby. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 11. 7. 2011

158/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí doplnění žádosti, týkající se výměny části pozemku p.č. 935/3 (cesta) ve vlastnictví žadatele za poměrnou část pozemku p.č. 935/7 ve vlastnictví města Hejnice, odkoupení zbývající části tohoto pozemku spolu s pozemkem p.č. 168/1 o výměře 2002 m2 do vlastnictví žadatele. Ukládá tajemníkovi zajistit geometrické oddělení pozemku a záměr města pozemek směnit a odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit směnu a prodej pozemku ZM ke schválení.  Termín: 14. 9. 2011

159/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se navrácení pozemku p.č. 935/7 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 11. 7. 2011

160/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se ukončení nájmu nebytového prostoru v čp. 561, Jizerská ul, Hejnice, dohodou ke dni 31. 7. 2011 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 11. 7. 2011

161/2011 PROJEDNALA  žádost Technické univerzity v Liberci, týkající se poskytnutí finančního daru na podporu vydání publikace o hraběti Clam-Gallasovi a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 11. 7. 2011

162/2011 PROJEDNALA žádost Technické univerzity v Liberci, týkající se prodloužení nočního klidu na 23.00 hodinu dne 29. 6. 2011 z důvodu akce, kterou žadatel pořádá v zahradě MCDO a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 29. 6. 2011

163/2011 SOUHLASÍ s posunutím nočního klidu dne 8. 7. 2011 do 23.00 hodin na základě předložené žádosti. Důvodem žádosti je hudební produkce, kterou žadatel plánuje v tomto termínu. Podmínkou umožnění této hudební produkce je nasměrování zvukové aparatury směrem do koupaliště. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.Termín:  8. 7. 2011

164/2011 PROJEDNALA a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011 ve výši 23.000,-  na zakoupení nového PC jako náhrady za neopravitelný počítač včetně programového vybavení.

165/2011 PROJEDNALA  žádost Osadníků Ferdinandova o finanční příspěvek na akci pro děti dne 30. 7. 2011 a schválila příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 11. 7. 2011

30.6.2011 10:16:20 | přečteno 1394x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load