Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

USNESENÍ

z  12. jednání rady města Hejnice, konaného dne  13. 6. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada  města :

 135/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 111, 122, 123, 124, 129,130, 131, 132, 133/2011.  Ruší usn.č. 121, 125/2011. Prodlužuje termín usn.č. 126, 127, 128/2011 do 27. 6. 2011.

 136/2011 PROJEDNALAplnění všech usnesení rady a zastupitelstva města do 13. 6. 2011

 137/2011 PROJEDNALAzávěrečný účet hospodaření města za rok 2010. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. Termín: 22.6.2011

 138/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 801/5 o velikosti 1032 m2 v k.ú Hejnice v majetku města Hejnice a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a  záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení.  Termín: 22.6.2011

139/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se výměny části pozemku p.č. 935/3 (cesta) ve vlastnictví žadatele za poměrnou část pozemku p.č. 935/7 ve vlastnictví města Hejnice, odkoupení zbývající části tohoto pozemku spolu s pozemkem p.č. 168/1 o výměře 2002 m2  . Se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi zajistit geometrické oddělení pozemku a záměr města pozemek směnit a odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit směnu a prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 27.6.2011,  předložení: 21. 9. 2011

 140/2011 PROJEDNALA  žádost , týkající se narovnání vlastnických vztahů k pozemkům p.č. 1165/1, 1164/7 a 1164/11 vše v k.ú. Hejnice a žádost schválila . Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a zajistit geometrické zaměření pozemků. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 27. 6. 2011

 141/2011 PŘIDĚLUJE   byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 26 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. . Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 27. 6. 2011

142/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 2 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul.. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 27. 6. 2011

 143/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 39  v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 27. 6. 2011

 144/2011 PROJEDNALA a schválila žádost, týkající se umožnění podnájmu pronajatého městského bytu na dobu jednoho roku. Termín: 27. 6. 2011

145/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení nájmu nebytového prostoru v čp. 598, Nádražní ul., Hejnice, ve kterém žadatel provozuje pobočku České pojišťovny a.s., na další dva roky, tj. do 30. 6. 2013 a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 27. 6. 2011

 146/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se návrhu na majetkové vypořádání za pozemek p.č. 310/26 v k.ú. Hejnice, který je ve vlastnictví žadatele a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 27. 6. 2011

 147/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se úpravy nájmu za sociální zařízení na koupališti a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 27. 6. 2011

 148/2011 PROJEDNALA žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se umožnění bezplatného využití městského koupaliště žáky ZŠ v rámci tělesné výchovy do 30. 6. 2011 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ Hejnice informovat.  Termín: 27. 6. 2011

 149/2011 Vzala na vědomí děkovný dopis vedoucího územního odboru Policie ČR v České Lípě, týkající se ocenění psovodů z Hejnic za jejich obětavou práci při hledání pohřešované osoby v okrese Česká Lípa.

 150/2011 PROJEDNALA žádost Horolezeckého oddílu Hejnice, týkající se podpory závodu Slackline Tour 2011 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem městského koupaliště ve dnech 24. – 26. června 2011. Dále souhlasí s posunutím nočního klidu dne 25. 6. 2011 do 24:00 hodin, z důvodu hudební produkce v této lokalitě. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 23. 6. 2011

 151/2011 PROJEDNALA na návrh tajemníka znění nových obecně-závazných vyhlášek města. Ukládá starostovi předložit návrh vyhlášek ZM ke schválení. Termín: 22. 6. 2011

152/2011 PROJEDNALA žádost České pošty a.s., týkající se umístění odkládací schránky na zadní trakt budovy kina a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 27. 6. 2011

16.6.2011 9:14:34 | přečteno 1542x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load